Bibliografia
Okładla dla

Women in European politics – time for action

Komisja Europejska,

Rok2009
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-92-79-11122-8
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Pomimo że w ostatnich latach odnotowano zwiększony udział kobiet w gremiach decyzyjnych w Europie, to ten raport pokazuje, bazując na danych Komisji Europejskiej na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym, że kobiety nadal stanowią mniejszość w sferach politycznych i ekonomicznych. W parlamentach, rządach i ministerstwach, jak również w sektorze prywatnym władza jest nadal w rękach mężczyzn.
Unia Europejska angażuje się w działania mające na celu promowanie równości płci w gremiach decyzyjnych, w działania na rzecz zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych stanowiskach oraz poprawę sytuacji w tym obszarze. Dlatego właśnie opracowana została Mapa drogowa na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010, której jednym z priorytetów jest równy udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych.
(ze Wstępu)