Bibliografia
Okładla dla

Wobec obcych, Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe.

Wydawnictwo Naukowe PWN,

Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-01-16659-5


Stosunek Polaków do innych grup czy narodów jest często naznaczony uprzedzeniami, mylnymi przekonaniami i stereotypami. Nie tylko one wpływają jednak na nasz sposób postrzegania Żydów po II wojnie światowej, Rosjan po katastrofie w Smoleńsku czy kobiet w czasie sejmowych debat o parytetach. Można to po części wyjaśnić stanem zagrożenia psychologicznego, które wywołują w Polakach tego typu problemy. Bojąc się o utrzymanie swojej pozycji międzynarodowej, lękając się napływu imigrantów, zatroskani o los naszej kultury – często nieświadomie – stajemy się wrogami obcych i staramy się uzasadnić ich dyskryminację.
Książka podsumowuje najnowsze badania dotyczące uprzedzeń do obcych oraz prawdziwych i wyimaginowanych zagrożeń psychologicznych, które leżą u podstaw naszej wrogości. Odmienność kulturowa oznacza obcość, ta zaś wzbudza czasami fascynację, a często zagrożenie. Zagrożenie takie może być jak najbardziej realistyczne (jak wtedy, kiedy obcy zagrażają naszym interesom) jedynie symboliczne (kiedy obcy zagrażają jedynie naszym wartościom i normom) lub tożsamościowe (kiedy obcy zagrażają naszemu "my" przez sam fakt, że mają swoją własną tożsamość). Przede wszystkim zaś obcy mogą zagrażać naszemu poczuciu sensu i własnej wartości przez to, że widzą oni sens świata gdzie indziej niż my sami, a także – z czym najtrudniej się pogodzić – gdzie indziej lokują swoje wartości i świętości. Wszystkie te (i inne) zagrożenia, ich konsekwencje i zabiegi mające na celu ich redukcję stanowią oś przewodnią tej pracy, która wydaje się ze wszech miar godna polecenia.

(Z recenzji prof. dr hab. Bohdana Wojciszke)
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie. Zagrożenie psychologiczne a stosunki międzygrupowe: nowe idee (Mirosław Kofta, Michał Biłewicź)

CZĘŚĆ I
Zagrażająca przeszłość i doświadczenia emocjonalne ludzi jako wyznaczniki relacji między grupami społecznymi

1.Zagrażająca przeszłość i jej wpływ na relacje międzygrupowe (Michał Bilewicz, Manana ]aworska)
2.Emocje międzygrupowe a stereotypy i zagrożenia społeczne: co jest przyczyną, a co skutkiem uprzedzeń? (Marcin Bukowski, Mikołaj Winiewski)
3.Zagrażający spiskowcy. Zjawisko antysemityzmu w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2009 (Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski, Mirosław Kofta)
4.Deprywacja kontroli a poznanie i postawy międzygrupowe: znaczenie deficytów poznawczych i afektywnych (Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz- -Jodko, Paweł Kobyliński)

CZĘŚĆ II
System społeczny i współzależność między grupami jako źródło postaw międzygrupowych

5.Jasne strony legitymizacji - pozytywne aspekty przekonania o słuszności systemu w kształtowaniu relacji międzygrupowych (Aleksandra Cisłak, Adrian Wójcik)
6.Religia a legitymizacja nierówności płciowej w Polsce (Janina Pietrzak, Małgorzata Mikołajczak)
7.Relacje międzygrupowe. Faworyzacja i dyskryminacja z perspektywy współzależności społecznej {Janusz Grzelak, Mikołaj Winiewski)

CZĘŚĆ III
Wspólnota i wykluczenie kulturowe: rola kategorii nadrzędnych i procesów dehumanizacji

8.Kolektywne poczucie winy a postawy wobec Żydów i procesy ich (de)humanizacji: rola bliskości kulturowej (Mirosław Kofta, Patrycja Sławuta)
9.Kiedy odmawiamy "obcym" części człowieczeństwa? Uwarunkowania zjawiska infrahumanizacji (Monika Tarnowska)
10.Strategia "jednej drużyny" w redukcji uprzedzeń (Norbert Maliszewski, Julia Antczak, Joanna Kardas)

CZĘŚĆ IV
Osobowość i potoczne teorie grup jako determinanty stosunków międzygrupowych

11.Autorytaryzm jako ideologiczna wizja świata społecznego i jako postawa wobec własnej grupy. Co jest bliższe istoty zjawiska? (Piotr Radkiewicz)
12.Kolektywny narcyzm a sprawa polska (Aleksandra Cichocka, Agnieszka Golec de Zavala)
13.Znaczenie potocznych teorii grupy w dynamice relacji międzygrupowych (Maciej Sekerdej, Małgorzata Kossowska)

Bibliografia

Indeks nazwisk