Bibliografia
Okładla dla

Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności.

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Autor/-ka Konrad Piotrowski
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe wiek
ISBN978-83-7383-424-8
Link do publikacji

Planowanie oddziaływań praktycznych skierowanych do osób z ograniczeniami sprawności czy do jakiejkolwiek innej grupy społecznej nie powinno odbywać się w oderwaniu od naukowej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania tych grup. Programy edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji czy aktywizacji muszą stanowić odpowiedź na rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Warunkuje to skuteczność tych programów, czyli możliwość faktycznego wpływania na funkcjonowanie osób nimi objętych, w tym także na ich umiejętność radzenia sobie z trudnościami i ograniczeniami. Dlatego też pierwszym krokiem w planowaniu jakichkolwiek oddziaływań powinno być rzetelne rozpoznanie potrzeb grupy odbiorców przy zastosowaniu metod poznania naukowego. Taki też cel przyświecał realizacji badań stanowiących część systemowego projektu badawczego Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Dorosłość we współczesnym świecie
1.1. Obiektywne kryteria dorosłości
1.2. Subiektywne kryteria dorosłości
1.3. Wyłaniająca się dorosłość - odpowiedź na współczesność
1.4. Niepełnosprawność w okresie wyłaniającej się dorosłości
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2
Tożsamość i jej znaczenie w rozwoju człowieka
2.1. Czym jest tożsamość?
2.2. Formowanie się tożsamości
2.3. Eksploracja i zobowiązanie we współczesnych czasach
2.4. Model podwojnego cyklu formowania się tożsamości
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Cel i metodyka prowadzonych bada
3.1. Cel badań
3.2. Uczestnicy badań
3.3. Zastosowane narzędzia
3.3.1. Skala Wymiarow Rozwoju Tożsamości
3.3.2. Skala Poczucia Dorosłości
3.3.3. Kwestionariusz Badań Sondażowych (KBS)

Rozdział 4
Wyniki badań: zadania rozwojowe okresu dorosłości
4.1. Okres dorastania (18-20 lat)
4.2. Okres wyłaniającej się dorosłości (21-26 lat)
4.3. Okres wczesnej dorosłości (27-35 lat)
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5
Wyniki badań: tożsamość
5.1. Wymiary tożsamości a wiek
5.1.1. Cykl formowania zobowiązań
5.1.2. Cykl ewaluacji zobowiązań
5.1.3. Trudności z podejmowaniem zobowiązań
5.2. Tożsamość a zadania rozwojowe
5.3. Tożsamość a charakterystyka niepełnosprawności
5.4. Tożsamość a jakość życia
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6
Wyniki badań: poczucie dorosłości
6.1. Poczucie dorosłości a wiek
6.1.1. Poczucie samodzielności
6.1.2. Intymność i gotowość do zawarcia małżeństwa
6.1.3. Subiektywne poczucie dorosłości
6.2. Poczucie dorosłości a zadania rozwojowe
6.3. Poczucie dorosłości a charakterystyka niepełnosprawności
6.4. Poczucie dorosłości a jakość życia
6.5. Podsumowanie

Rozdział 7
Wyniki badań: tożsamość a poczucie dorosłości

Rozdział 8
Wnioski z przeprowadzonych badań
8.1. Sprawność i niepełnosprawność na drodze ku dorosłości
8.2. Niepełnosprawność: grupy ryzyka
Zakończenie
Bibliografia
Załącznik 1
Wskaźniki dorosłości w grupach wiekowych

Aneksy