Bibliografia
Okładla dla

WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów... ,

Rok2009
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-87-92387-70-7


Obszar Edukacja

Niniejszy raport podsumowuje wnioski wypływające z przeprowadzonej przez Europejską Agencję Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami (Agencję) analizy, dotyczącej tematu Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami oraz problemu imigracji – jednego z kluczowych obszarów zainteresowania krajów członkowskich Agencji.[...]
Analiza objęła swym zasięgiem 25 krajów: Austrię, Belgię (zarówno flamandzko – jak i francuskojęzyczne wspólnoty językowe), Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Republikę Czeską, Włochy, Szwecję, Szwajcarię (francusko- i niemieckojęzyczne wspólnoty językowe), Węgry oraz Wielką Brytanię (Anglię), Włochy.
(z Przedmowy)


SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA
WPROWADZENIE
1. ZARYS BADAŃ TEORETYCZNYCH
1.1 Stan badań na poziomie europejskim
1.2 Kontrowersje i spory
1.2.1 Grupa docelowa – przedmiot badań
1.2.2 Dostępne dane
1.2.3 Środki stosowane w procesie kształcenia
1.3 Kluczowe spostrzeżenia wypływające z przeanalizowanych prac badawczych
1.3.1 Dostępne dane
1.3.2 Świadczenia edukacyjne
1.3.3 Środki wsparcia
1.3.4 Ocenianie
2. INFORMACJE NA TEMAT SYTUACJI W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH
2.1 Grupa docelowa [przedmiot badań]
2.2 Istniejące dane na temat uczniów z SPE wywodzących się ze środowisk imigracyjnych
2.3 Świadczenia edukacyjne
2.3.1 Świadczenia adresowane do uczniów wywodzących się ze środowisk imigracyjnych
2.3.2 Świadczenia adresowane do uczniów z SPE wywodzących się ze środowisk imigracyjnych
2.3.3 Odpowiedzialność poszczególnych służb
2.3.4 Współpraca między instytucjami
2.3.5 Informacje przekazywane rodzicom oraz ich zaangażowanie w proces kształcenia
2.3.6 Finansowanie świadczeń
2.4 Formy wsparcia
2.4.1 Główne wyzwania stojące przed szkołami/nauczycielami
2.4.2 Perspektywa innych zainteresowanych stron
2.4.3 Pozytywne rezultaty stosowania różnorodnych form wsparcia
2.4.4 Czynniki warunkujące sukces włączającego systemu kształcenia w obszarze edukacji uczniów wywodzących się z różnych kultur
2.5 Ocenianie i diagnoza pedagogiczna
3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY PRAKTYCZNEJ
3.1 Prezentacja i charakterystyka odwiedzonych placówek
3.1.1 Malmö (Szwecja)
3.1.2 Ateny (Grecja)
3.1.3 Paryż (Francja)
3.1.4 Bruksela (Belgia)
3.1.5. Amsterdam (Holandia)
3.1.6 Warszawa (Polska)
3.2 Uwagi ogólne
3.2.1 Grupa docelowa
3.2.2 Dostępne dane
3.2.3 Świadczenia edukacyjne
3.2.4 Środki wsparcia
3.2.5 Ocenianie i diagnoza pedagogiczna
4. KONKLUZJE I REKOMENDACJE
4.1 Dostępne dane
4.2 Świadczenia edukacyjne
4.3 Środki wsparcia
4.4 Ocenianie
BIBLIOGRAFIA
WSPÓŁAUTORZY
Nazwy i adesy wizytowanych placówek