Bibliografia
Okładla dla

Violence against Women - Victim Support. Report

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

Rok2012
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-92-9218-061-4


Przesłanki Płeć

Przegląd działań związanych z wdrażaniem postanowień tzw. Platformy Pekińskiej w krajach członkowskich UE.
Przemoc domowa wobec kobiet jest jednym z najbardziej powszechnych naruszeń praw człowieka w naszych czasach, a zarazem jednym z największych problemów globalnych. W Unii Europejskiej, 9 z 10 ofiar partnerów w bliskich związkach, to kobiety. Przemoc dotyka kobiety, rodziny, społeczności i społeczeństwa.
Unia angażuje się w zwalczanie przemocy wobec kobiet. To zaangażowanie uwidocznione jest w Karcie Kobiet (2010), w Europejskiej Strategii na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn 2010-15 oraz w Programie Sztokholmskim 2010-14. Jednakże, przemoc domowa wobec kobiet nadal jest wszechobecna/
Celem tego raportu jest wspieranie osób decyzyjnych i instytucji w ich wysiłkach na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy domowej, poprzez dostarczenie im solidnych i porównawczych danych i informacji, które pomogą w podjęciu opartych na dowodach decyzji i zmian w polityce.


SPIS TREŚCI
Foreword
Abbreviations
ountry abbreviations
Frequently used abbreviations
Glossary of terms and definitions
Introduction
1. Overview of the current situation on domestic violence against women in the EU, Member States and Croatia
1.1 Legislative and policy developments in the European Union in the area of domestic violence against women
1.2 Victims and perpetrators of domestic violence in the EU Member States and Croatia
1.2.1 Prevalence data
1.2.2 Crime statistics
1.3 Legislative and policy measures to address domestic violence against women in the EU Member States and Croatia
1.3.1 Overview
1.3.2 National action plans
1.3.3 Criminal laws
1.3.4 Protection orders
1.3.5 Programmes for perpetrators
1.3.6 Training for professionals
1.4 Conclusions
2. Review of Indicator 3 and its sub-indicators: Victim support
2.1 Overview of services for women survivors of domestic violence
2.2 Standards for quality of the services
2.3 Review of sub-indicators
2.3.1 Counselling centres
2.3.2 Emergency services
2.3.3 24-hour hotlines
2.3.4 Women’s crisis centres
2.3.5 Guide on available support/Official information available on the Internet
2.3.6 Special police units/task forces supporting victims
2.3.7 Legal advice for victims
2.3.8 Support/courses for women to re-enter the labour market
2.3.9 Health protocols for the victims
2.3.10 Coordination of the public support system
2.3.11 Special support services for vulnerable groups
3. Conclusions and recommendations
Annexes
Annex I: Methodology for the collection of data
Annex II: Tables for Chapter 1
Annex III: Tables for Chapter 2
Bibliography
Endnotes