Bibliografia
Okładla dla

Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies

Komisja Europejska,

Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-92-79-16926-7
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Chociaż Unia Europejska zrobiła wiele w ostatnich latach na rzecz równości płci, to jednak kobiety nadal są głównymi ofiarami przemocy. Raport Komisji Europejskiej za rok 2010 dotyczący przemocy wobec kobiet, roli równości płci, społecznego wykluczenia i strategii zdrowotnych, analizuje społeczne aspekty tej przemocy. Głównym jego celem jest zaprezentowanie sytuacji, w krajach członkowskich UE, EEA/EFTA i krajach kandydujących, na temat przemocy wobec kobiet, fizycznej, seksualnej i psychicznej. Pierwsza część pokazuje główne aspekty przemocy wobec kobiet. W następnej zaprezentowany jest przegląd działań prewencyjnych, wsparcia dla ofiar i społecznej reintegracji, a w zakończeniu znaleźć można wnioski i konsekwencje prowadzonej w tym zakresie polityki.


SPIS TREŚCI
Executive summary
Résumé
Zusammenfassung
Introduction

1. Violence against women in Europe: main features and recent trends
1.1. Overview of main features of violence against women in Europe
1.1.1. Discussion of data availability and reliability
1.1.2. Presentation of available data on the main types of violence grouped by context and groups of women mainly affected
1.1.3. Groups of women mainly affected
1.1.4. Trends in recent years
1.2. The consequences of violence on women’s health and social exclusion

2. Policies addressing violence against women
2.1. Social awareness and political debate
2.2. A brief overview of the European framework
2.3. Policy approaches adopted in European countries
2.3.1. Evolution of legislation and national action plans
2.3.2. Types of violence against women addressed in national action plans
2.3.3. Increasing attention to prevention and support measures and to the needs of vulnerable groups of women
2.4. Main stakeholders and partnerships
2.5. Resource allocation
2.6. Relevant prevention programmes
2.6.1. Awareness-raising programmes
2.6.2. Professional training and educational programmes
2.6.3. Treatment for abusers
2.7. Relevant victim support/treatment programmes
2.7.1. Women’s crisis centres and shelters
2.7.2. Dedicated helplines
2.7.3. Dedicated treatment and protection services
2.8. Relevant social inclusion/reintegration programmes

3. Overall conclusions and policy implications
References
Annexes

List of boxes
Box 1 — International definitions of violence against women
Box 2 — National definitions of violence against women in action plans and in the most relevant laws or regulations in 33 European countries
Box 1.1 — International data on crimes referring to VAW
Box 1.2 — Some international data collection projects on human trafficking
Box 1.3 — Examples of national surveys on sexual harassment
Box 1.4 — Examples of data collections on services addressing women victims of violence
Box 1.5 — Main features and figures of domestic violence in some European countries
Box 1.6 — Some figures from EGGSI reports on FGM and forced marriages
Box 1.7 — The phenomenon of femicide in some European countries
Box 1.8 — Sexual violence and rape incidences in some European countries
Box 1.9 — Some national examples of sexual harassment incidences
Box 1.10 — Trends in recent years in some European countries
Box 2.1 — Awareness among citizens of the perception and relevance of the problem
Box 2.2 — The relevance of the problem in policymakers’ agendas
Box 2.3 — Media coverage of the problem
Box 2.4 — Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence
Box 2.5 — European Union main binding legislative instruments on VAW-related issues
Box 2.6 — The European Daphne programme
Box 2.7 — Examples of comprehensive NAPs addressing most forms of violence against women
Box 2.8 — Examples of non-comprehensive action plans
Box 2.9 — Examples of national action plans on domestic violence
Box 2.10 — Examples of national action plans on trafficking
Box 2.11 — Examples of action plans on female genital mutilation
Box 2.12 — Examples of measures on forced marriage
Box 2.13 — Examples of legal provisions on stalking
Box 2.14 — Examples of measures on harassment at work
Box 2.15 — Examples of measures for ethnic minority and immigrant women
Box 2.16 — Examples of measures for women victims of trafficking
Box 2.17 — Examples of measures for girls and young women
Box 2.18 — Examples of measures supporting disabled women and elderly women
Box 2.19 — Examples of measures supporting women in rural areas
Box 2.20 — Examples of partnerships within countries
Box 2.21 — Examples of cross-country partnerships
Box 2.22 — Examples of resource allocations
Box 2.23 — Good practices in awareness-raising campaigns
Box 2.24 — Examples of good practice in the implementation of education and training measures
Box 2.25 — Examples of good practice in anti-violence treatment programmes for violent men
Box 2.26 — Good practice examples of women’s shelters
Box 2.27 — Good practice examples of helplines
Box 2.28 — Good practices in the immediate treatment and protection of women victims of domestic violence and abuse
Box 2.29 — Examples of programmes supporting affordable housing
Box 2.30 — Examples of programmes providing employment, training and social services