Bibliografia
Okładla dla

Uprzedzenia w Polsce

Wydawnictwo Liberi Libri, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów ,

Rok2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Link do publikacji

Obszar Nauka

Czy Polacy, którzy sami byli uchodźcami i ofiarami konfliktów zbrojnych, są dziś gotowi do przyjęcia uchodźców? Czy krytyka państwa Izrael jest podszyta antysemityzmem? Kto w Polsce unika osób wierzących, że w Smoleńsku doszło do zamachu? Ilu Polaków nie pozwoliłoby osobom homoseksualnym na pracę z dziećmi? Czy homofobia, antysemityzm, seksizm i uprzedzenia wobec uchodźców to w gruncie rzeczy przejawy jednej i tej samej psychologicznej struktury? Książka Uprzedzenia w Polsce podsumowuje badania prowadzone w ramach drugiej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń, cyklicznego programu badań postaw międzygrupowych Polaków realizowanego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to próba zrozumienia najbardziej zaognionych podziałów polskiego społeczeństwa oraz stosunku Polaków do grup obcych.

 

SPIS TREŚCI

Anna Stefaniak, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski
Wprowadzenie 
 
I. POSTAWY WOBEC MNIEJSZOŚCI ETNICZNYCH I UCHODŹCÓW
 
Mikołaj Winiewski, Michał Bilewicz
Antysemityzm: dynamika i psychologiczne uwarunkowania 
 
Mikołaj Winiewski, Agnieszka Haska, Dominika Bulska
Krytyka państwa Izrael a antysemityzm 
 
Mikołaj Winiewski, Marta Witkowska, Michał Bilewicz
Uprzedzenia wobec Romów w Polsce 
 
Mateusz Olechowski
Poczucie wiktymizacji narodowej a stosunek do uchodźców z Czeczenii 
 
 
II. RÓŻNORODNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
 
Anna Stefaniak, Marta Witkowska
Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać? 
 
Anna Stefaniak, Paulina Górska
Syndrom międzygrupowej wrogości w Polskim Sondażu Uprzedzeń 2 
 
Karolina Hansen
Różnorodność czy standaryzacja polszczyzny? Stosunek Polaków do dialektów, gwar i regionalnych naleciałości w wymowie 
 
 
III. UPRZEDZENIA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ LUB ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ
 
Paulina Górska, Małgorzata Mikołajczak
Tradycyjne i nowoczesne uprzedzenia wobec osób homoseksualnych w Polsce 
 
Janina Pietrzak, Małgorzata Mikołajczak
Seksizm w Polsce 
 
 
IV. PODZIAŁY KLASOWE I ŚWIATOPOGLĄDOWE
 
Wiktor Soral, Marta Marchlewska
Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń 
 
Marta Piekarczyk
Prywatne czy publiczne? Preferencje Polaków w zakresie szkolnictwa publicznego i niepublicznego 
 
Wiktor Soral, Monika Grzesiak-Feldman
Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński 
 
 
V. METODOLOGIA BADANIA
 
Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski
Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania 
 
O autorach