Bibliografia
Okładla dla

Udział kobiet w wyborach parlamentarnych 2015

Wyniki monitoringu Obserwatorium Równości Płci

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Agata Chełstowska , Aleksandra Niżyńska , Małgorzata Druciarek , Natalia Skoczylas
Rok2015
Okres2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Przesłanki Płeć
Zaangażowanie polityczne Polek stabilnie wzrasta od 1989 roku, głównie dzięki działaniom ruchów feministycznych i kwotom na listach wyborczych. Obserwatorium Równości Płci we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla przeprowadziło monitoring kampanii i wyborów parlamentarnych 2015 pod kątem równości i praw kobiet.
 
Raport analizuje:
  • liczbę kobiet kandydujących w wyborach i jakość ich miejsc na listach;
  • mechanizmy przyjęte przez partie w celu promocji kobiet;
  • spoty wyborcze;
  • programy komitetów pod kątem równości płci;
  • liczbę wybranych parlamentarzystek;
  • skład nowego rządu;
  • wpływ różnych ordynacji, ustaw i mechanizmów na udział i równe szanse kobiet w wyborach.

Publikacja powstała w ramach projektu „Electoral Monitoring. Women’s participation in 2015 parliamentary elections in Poland – monitoring and advocacy”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Heinricha Bölla.

(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI

Streszczenie  
Wstęp

Udział kobiet w polityce z perspektywy 25-lecia polskiej demokracji .
Kobiety w rodzących się demokracjach
Postępy: Kongres Kobiet i kwoty płci
Nowe liderki  Korzenie zmiany 

Kampania wyborcza
Kandydatki
Ile „jedynek’’ zajęły kobiety?
Ile miejsc w pierwszych trójkach zajęły kobiety?
Ile miejsc biorących zajęły kobiety?
Senat: W 57% okręgów nie startowała żadna kobieta
Spoty wyborcze
Programy partii

Wyniki
Rekordowa liczba kobiet w Sejmie
Dodatkowe wewnątrzpartyjne mechanizmy promowania kobiet przynoszą wyniki --- Platforma Obywatelska i Nowoczesna Petru
16 Kukiz’15 i PSL --- mniej niż jedna piąta kobiet
W Sosnowcu połowa mandatów dla kobiet
Sejm i Senat --- czyli jak JOW-y wypychają kobiety z polityki
Nowy rząd: skład i program
Program rządu a sprawy kobiet

Podsumowanie
O projekcie
Załącznik − Sylwetki członkiń rządu