Bibliografia

Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych)

Główny Urząd Statystyczny,

Rok2012
Okres2011-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , niepełnosprawność , status rodzinny , status zawodowy , wiek
Link do raportu

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

W niniejszej notatce prezentujemy informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2012 roku, oszacowane na podstawie badania budżetu gospodarstw domowych. Podobnie jak w latach poprzednich, przedstawiamy dane z uwzględnieniem różnych granic ubóstwa, najwięcej uwagi poświęcając analizie zasięgu ubóstwa skrajnego. Integralną część notatki stanowią uwagi metodologiczne (Aneks 1). Zawierają one podstawowe informacje dotyczące przyjętych zasad pomiaru ubóstwa, których znajomość jest niezbędna dla właściwej interpretacji prezentowanych danych.