Bibliografia

Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych)

Główny Urząd Statystyczny,

Rok2011
Okres2010-2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , status rodzinny , status zawodowy
Link do raportu

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

W niniejszej notatce prezentujemy informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2011 roku, oszacowane na podstawie badania budżetu gospodarstw domowych. Podobnie jak w latach poprzednich, przedstawiamy dane z uwzględnieniem różnych granic ubóstwa, najwięcej uwagi poświęcając analizie zasięgu ubóstwa skrajnego. Integralną część notatki stanowią uwagi metodologiczne. Zawierają one podstawowe informacje dotyczące przyjętych zasad pomiaru ubóstwa, których znajomość jest niezbędna dla właściwej interpretacji prezentowanych danych.

PLAN NOTATKI:
1. UWAGI METODOLOGICZNE
2. ZMIANY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W 2011 ROKU
3. ZMIANY ZASIĘGU UBÓSTWA W RÓŻNYCH GRUPACH GOSPODARSTW DOMOWYCH W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2010
4. ZAGROŻENIE UBÓSTWEM W RÓŻNYCH GRUPACH GOSPODARSTW
5. TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE ZASIĘGU UBÓSTWA
6. CZY GOSPODARSTWA DOMOWE PRZEWIDYWAŁY POPRAWĘ SWOJEJ SYTUACJI MATERIALNEJ?
7. PODSUMOWANIE