Bibliografia
Okładla dla

Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne w Polsce. Polski Raport Social Watch 2010.

Kampania Przeciw Homofobii

Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-930480-5-2
Link do raportu

Zasadniczym przesłaniem PK SW jest próba połączenia ze sobą problematyki ubóstwa i dyskryminacji z dużym naciskiem na ten drugi problem. Z kolei PK EAPN podkreśla przede wszystkim sprawy socjalne. W ten sposób obie polskie koalicje dobrze się uzupełniają, stąd też idea partnerstwa między nimi szybko została zaakceptowana, czego owocem jest niniejszy raport. Artykuły zebrane w nim prezentują zagadnienia związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym ujęte z różnych perspektyw. Szczególnie istotną jest ta, która nie pomija głosów osób, które doświadczają opisywanych w raporcie problemów oraz organizacji, które reprezentują interesy tych grup. Pierwsze podejście wykorzystują inicjatywy PK EAPN oraz badania Feministycznego Think Tanku, drugie – zamieszczone w ostatniej części – głosy organizacji, komentujące i uzupełniające ekspertyzy. W pozostałych tekstach dominuje podejście akademickie, w którym autorzy i autorki skupiają się na ujęciu makro z wykorzystaniem danych statystycznych i instytucjonalnych. (fragment)

Spis treści
Wprowadzenie Ryszard Szarfenberg
PERSPEKTYWA PARTYCYPACYJNA I JAKOŚCIOWA
Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie - Anna Osińska, Pierre Klein
Oblicza pracy – oblicza biedy - Katarzyna Gawlicz, Marcin Starnawski
Krytyka polityki mieszkaniowej w Wałbrzychu z perspektywy jego mieszkanek - Marcin Marszałek
ZAGROŻONE ZBIOROWOŚCI I OBSZARY WYKLUCZENIA
Dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego – w perspektywie lokalnej polityki społecznej - Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Kamil Kruszyński
Ubóstwo dzieci w Polsce - Elżbieta Tarkowska
Kobiety i ubóstwo – widzialna ręka neoliberalnego państwa - Ewa Charkiewicz
Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych - Paweł Kubicki
Wykluczenie edukacyjne - Ireneusz Białecki
Uwagi o niektórych problemach polskiego systemu zdrowotnego.
Kwestie ubóstwa i wykluczenia - W. Cezary Włodarczyk
Zadłużenie polskich gospodarstw domowych – zagrożenie czy szansa? - Piotr Białowolski
Wykluczenie mieszkaniowe - Piotr Olech
O cyfrowym wykluczeniu i potrzebie e-Integracji - Dominik Batorski
Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnością - Jacek Zadrożny
Wykluczenie prawne - Małgorzata Łojkowska
Wykluczenie a rzecznictwo w życiu publicznym - Monika Zima
ROZWIĄZANIA, POLITYKI
Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce - Ryszard Szarfenberg
Narodowa Strategia Integracji Społecznej do 2010 roku.
Podsumowanie i wnioski na przyszłość - Cezary Miżejewski
Potrzeba zmian w opiece nad rodziną i dzieckiem - Maria Remiezowicz
Pomoc społeczna w Polsce - koncepcja i instrumenty - Piotr Broda-Wysocki
Niektóre problemy związane z systemem minimalnych dochodów w Polsce - Joanna Staręga-Piasek, Dr Irena Wóycicka
Głosy organizacji
Kobiety i ubóstwo - widzialna ręka neoliberalnego państwa – komentarz - Zofia Łapniewska, Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Wykluczenie mieszkaniowe – komentarz - Beata Kulig, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
Wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych – komentarz - Wojciech Kulesza, Fundacja Widzialni
Wykluczenie prawne – komentarz - Krzysztof Śmiszek, Kampania Przeciw Homofobii
Wykluczenie prawne – komentarz - Jacek Zadrożny, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego