Bibliografia
Okładla dla

UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. PERSPEKTYWA POZNAWCZA

Wydawnictwo ELIPSA,

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2010
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
ISBN978-83-7151-898-0


 Artykuły tu zebrane podzieliliśmy na trzy części tematyczne. Ubóstwo odłączyliśmy od wykluczenia społecznego dla większej klarowności prezentacji, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te problemy są ze sobą powiązane. Wiadomo, że nie każdy ubogi musi być wykluczony społecznie, a z koki nie każdy wykluczony w ten sposób musi być ubogi. Dobrze ilustrują to teksty zgromadzone w części trzeciej tego opracowania. Obok przykładów osób tradycyjnie wyróżnianych jako zagrożonych biedą i wykluczeniem, pokazujemy także pracujących, czyli na pierwszy rzut oka klasycznie zintegrowanych ze społeczeństwem rozumianym jako organizacja produkcyjna, którzy jednak nie są na tyle zamożni, aby zapewnić sobie i bliskim choćby minimalny standard życia. Przedstawiamy także trzy przykłady kategorii zagrożonych wykluczeniem, które bardzo rzadko kojarzone są z biedą - homoseksualistów, wegetarian i ateistów.
Mamy nadzieję, że wszystkie teksty zamieszczone w tej książce okażą się dla Czytelników interesujące i skłonią ich do refleksji nad tymi trudnymi zagadnieniami. Będziemy zadowoleni z dobrze spełnionego obowiązku, gdy zgromadzony tu materiał stanie się bodźcem do działania - do prowadzenia nowych badań, ale też do zaangażowania się w działalność na rzecz dobra i interesów tych, którym jest trudniej niż innym stawiać czoło wyzwaniom życia we współczesnym świecie.
Kwiecień 2010 r.
Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss

SPIS TREŚCI
Od redaktorów
Poverty and Social Exclusion - Research Perspective
Biogramy autorów

Część I. Ubóstwo
Ryszard Szarfenberg, Łukasz Szewczyk
Badania ubóstwa - perspektywa ilościowa i jakościowa
Anna Kurowska
Konceptualizacja i operacjonalizacja ubóstwa
Jan Łopato
Ubóstwo w Polsce - skala, dynamika, struktura
Justyna Łukaszewska, Cezary Żołędowski
Kultura czy struktura - dyskurs teorii i spory doktrynalne o przyczyny ubóstwa
Justyna Łukaszewska
Ubóstwo i zamożność - różnice stylów życia
Ryszard Szarfenberg, Anna Kurowska
Ubóstwo a wielowymiarowa deprywacja, nierówność i wykluczenie społeczne

Część II. Wykluczenie spoteczne
Ryszard Szarfenberg
Marginalizacja i wykluczenie społeczne - panorama językowo-teoretyczna
Maria Theiss
Kapitał społeczny a wykluczenie społeczne
Maria Theiss
Władza i wykluczenie. Polityka społeczna wobec nierówności w partycypacji obywatelskiej
Łukasz Łotocki
Marginalizacja i wykluczenie a obcość
Łukasz Szewczyk
Wykluczenie przestrzenne
Anna Kurowska, Barbara Szatur-Jaworska
Badania wykluczenia społecznego w Polsce - metody, perspektywy badawcze

Część III. Zbiorowości ubogie, wykluczone
Magdalena Kocik
Ubóstwo dzieci w Polsce i w Europie
Barbara Szatur-Jaworska
Ubóstwo i wykluczenie społeczne seniorów
Grażyna Magnuszewska-Otulak
Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych
Małgorzata Szylko-Skoczny
Wpływ bezrobocia na rozszerzanie się sfery ubóstwa
Emilia Jaroszewska
Bezdomni jako zbiorowość wykluczona społecznie
Cezary Żotędowski
Wykluczona zbiorowość etniczna - Romowie w Polsce
Maciej Duszczyk
Working poor - "pracujący biedni" na świecie i w Polsce
Beata Samoraj-Charitonow
Ukrainki pracujące w Polsce jako pomoc domowa - przykład wykluczenia społecznego?
Paweł Hut
Imigracja ubogich czy ucieczka przed ubóstwem?
Jolanta Supińska
Wykluczeni i niebiedni