Bibliografia
Okładla dla

The study to identify and map existing data and resources on sexual violence against women in the EU

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

Rok2012
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne


Przesłanki Płeć

Przemoc seksualna wobec kobiet nadal jest jedna z najbrutalniejszych form dyskryminacji ze względu na płeć, równocześnie będąc tematem tabu. Badania pokazują, że duża część przypadków przemocy seksualnej pozostaje nieujawniona. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 26 listopada 2009 r. na temat eliminacji przemocy wobec kobiet oraz konkluzje Rady Unii Europejskiej z 8 marca 2010 r. dotyczące likwidacji przemocy wobec kobiet, podkreślają brak adekwatnych i porównawczych danych na temat przemocy wobec kobiet w UE. W szczególności brakuje dostępnych i systematycznie zbieranych danych na temat przemocy seksualnej. Kobiety, które doznały takiej przemocy cały czas muszą stawiać czoła niewłaściwemu traktowaniu przez policję, prokuratorów, sądy i instytucje opieki zdrowotnej, głównie z powodu, między innymi, braku procedur interwencji oraz szkoleń na temat przemocy seksualnej dla pracowników tych służb. W związku z tym Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn podjął pierwsze na skalę Unii badanie dotyczące przemocy seksualnej, żeby dostarczyć osobom decyzyjnym i ekspertom wiarygodnych informacji, danych i źródeł, które pomogą im przeciwdziałać i zapobiegać przemocy seksualnej w sposób bardziej efektywny.


SPIS TREŚCI
Introduction
Background of the study
Methodology
Overview of collected data
Sexual violence in national legislation
Data collection – official statistics
Resource materials for professionals
Materials for victims of sexual violence
Awareness-raising campaigns
Actors involved
European and national studies
Problems and challenges encountered
Conclusions
Recommendations
National experts