Bibliografia
Okładla dla

THE STATE DECIDES WHO I AM. LACK OF LEGAL GENDER RECOGNITION FOR TRANSGENDER PEOPLE IN EUROPE

Amnesty International,

Rok2014
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

Dla osób transpłciowych dokumenty tożsamości potwierdzające ich tożsamość płciową są bardzo ważne jako uznanie ich praw. Są ważne nie tylko w podróży, ale również w codziennym życiu. W tym raporcie pokazano łamanie praw cżłowieka z jakim spotykają się osoby transpłciowe gdy próbują uzyskac prawne uznanie ich płci. W niektorych krajach po prostu nie ma takiego prawa. Inne natomiast stawiają takie wymagania, ktore naruszają prawa człowieka.


SPIS TREŚCI

INTRODUCTION 
A. What are gender identity and expression?
B. How many transgender people live in Europe? 
C. Discrimination against transgender people because of their gender identity 
D. Aims and methodology 
E. Terminology 

1. LEGAL GENDER RECOGNITION AND HUMAN RIGHTS 
1.1 The rights to private life and to recognition before the law 
1.2 The right to the highest attainable standard of health and to be free from cruel, inhuman and degrading treatment 
1.3 The right to marry and to found a family and the right to family life 
1.4 The best interest of the child 
1.5 Intersex people 

2. LEGAL GENDER RECOGNITION IN EUROPEAN COUNTRIES 
2.1 Denmark 
2.1.1 Current laws and practices 
2.1.2 Medical requirements: the psychiatric diagnosis 
2.1.3 Hormone treatments and surgeries 
2.1.4 Sterilization 
2.1.5 Consequences of current law and practices 
2.1.6 Opportunities for changing laws and practices 
2.2 Finland 
2.2.1. Current policies and practices 
2.2.2. Medical requirements: the psychiatric diagnosis 
2.2.3 Other medical requirements: hormone treatment and sterilization 
2.2.4 Other requirements: change in marital status 
2.2.5 Consequences of current law and practices 
2.2.6 Opportunities for change
2.3 France 
2.3.1. Case law 
2.3.2 Current practices and requirements 
2.3.3 Consequences of the current practices 
2.3.4 Opportunities for changing laws and practices 
2.4 Ireland 
2.4.1. Case law and practices 
2.4.2 Consequences of legislative gaps and current practices 
2.4.3 Opportunities for changing laws and practice 
2.4.4 The General Scheme of the Gender Recognition Bill 2013 
2.5. Norway
2.5.1 Current laws and practices 
2.5.2 Medical requirements: the psychiatric diagnosis 
2.5.3 Other medical requirements: hormone treatment and surgeries
2.5.4 The sterilization requirement 
2.5.5 Consequences of current practices
2.5.6 Opportunities for changing laws and practices 
2.6 Other Countries 
2.6.1 Belgium 
2.6.1.1 Current law and practices 
2.6.1.2 Consequences of current practices and discrimination 
2.6.1.3 Opportunities for changing laws and practices 
2.6.2 Germany 
2.6.2.1 Current laws and practices

3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
APPENDIX I: HUMAN RIGHTS STANDARDS 
APPENDIX II: International Classification of Diseases, 10th Version (ICD-10)