Bibliografia
Okładla dla

The situation of Roma in 11 EU Member States - Survey results at a glance

REPORT ROMA PILOT SURVEY Technical report: methodology, sampling and fieldwork

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2012
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe płeć
Link do raportu

Romowie, największa europejska społeczność mniejszościowa licząca 10-12 milionów nadal doświadcza dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Nie są oni równiez świadomi praw, które gwarantuje im prawo europejskie, jak np. Dyrektywa o równości rasowej. w raporcie tym zaprezentowano wyniki pilotażowego badania społeczneści romskiej przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych oraz regionalnego badania UNDP/Banku Światowego?Komisji Europejskiej wykonanego w 2011 r.

Wyniki badania są szokujące pod różnymi względami: wynika z niego, że jeden na tzrech Romów/ek jest bezrobotny/a, 20% nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, 90% żyje poniżej granicy biedy. Chociaż rządy i społeczeństwa są świadome wykluczenia i zubożenia społeczności romskiej, to skala zjawiska i podobieństwo tej sytuacji we wszystkich krajach UE są uderzające i nie ma usprawiedliwiena dla niepodejmowania działań w celu poprawy ich położenia.

 

SPIS TREŚCI
INTRODUCTION 
1 BACKGROUND RESEARCH ON ROMA IN THE SURVEY COUNTRIES 
1.1. Mapping the areas where Roma live
1.1.1. Main information source: census data 
1.1.2. Main information source: census and/or other statistical data
1.1.3. Main information source: primary data collection and other secondary data 
1.2. Overview of main data sources used in each country 
2 SAMPLING 
2.1. Sampling design 
2.2. Sampling frame and representativeness 
2.3. Sample size 
2.4. First sampling stage: municipalities, neighbourhoods or halting sites 
2.5. Second sampling stage: households and respondents 
2.5.1. Designation of starting points for sample selection in the primary sampling units 
2.5.2. Sampling strategies for households 
2.5.3. Rules for selecting a sampling strategy for the selection of households 
2.5.4. Screening of households and respondents for eligibility and respondent selection procedure
2.6. Country-specific sampling issues 
3 SURVEY QUESTIONNAIRE 
3.1. Questionnaire development 
3.2. Pilot testing of the questionnaires 
3.3. Translation of the survey materials 
4 INTERVIEWER SELECTION AND TRAINING 
4.1. Central training 
4.2. Training materials
4.3. Interviewer selection 
4.4. National training activities 
5 FIELDWORK 
5.1. Fieldwork schedule 
5.2. Number of interviewers 
6 FIELDWORK OUTCOME 
6.1. Use of the different sampling strategies 
6.2. Interview length 
6.3. Fieldwork efforts 
6.4. Outcome rates for responses, refusals, contacts and cooperation 
6.5. Quality control 
7 WEIGHTING AND CODING 
7.1. Weighting procedure 
7.2. Coding 
8 DESCRIPTION OF THE SAMPLE 
9 ANNEXES 
9.1. The survey in a nutshell 
9.2. The sample of migrant Roma in the greater Paris area 
9.3. National fieldwork agencies 
9.4. Survey questionnaire for Roma interviews 
9.5. Survey question for interviewing migrant Roma in France 
9.6. Survey questionnaire for interviews with non-Roma 

ZOBACZ TEŻ: