Bibliografia
Okładla dla

The EWL Barometer on Rape 2013

European Women's Lobby (EWL),

Rok2014
Okres2013
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do strony z raportami

Przesłanki Płeć

W 1997 r. powstało Obserwatorium Przemocy wobec Kobiet, w skald ktrego wchodzą przedstawicielki z wszystkich krajów członkowskich UE, krajów EOG i krajów kandydujących oraz eksperci/tki w zakresie przeciwdzialania przemocy wobec kobiet. Obserwatorium jest jednym z głownych dzialań European Women's Lobby (EWL), które pozwala na monitorowanie wystepowania zjawiska przemocy wobec kobiet, identyfikowanie problemów, ajk również postepów w zakresie przeciwdziałania jej na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. 
Zadaniem Obserwatorium jest doradzanie EWL w formułowaniu rekomendacji dla instytucji europejskich w zakresie budowania strategii i podejmowania działań na rzecz przeciwdzialania przemocy wobec kobiet oraz ochrony kobiet, ofiar przemocy.