Bibliografia
Okładla dla

Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych

Wydawnictwo SWPS,

Autor/-ka Konrad Maj
Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-89281-36-4
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Publikacja prezentuje rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp - Konrad Maj

1. Przełamywanie oporów, obaw i stereotypów w pracy: szkolenia i edukacja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych - Konrad Maj
1.1. Wprowadzenie
1.2. Obawy, podziały i stereotypy
1.3. Działania na rzecz inkluzji i integracji
1.4. Przykłady ćwiczeń mających na celu przełamywanie obaw i stereotypów w stosunku do osób niepełnosprawnych

2. Integracja grupy szkoleniowej kluczem do pełniejszego zdobycia umiejętności -
Monika Zarczuk
2.1. Wprowadzenie - narodziny idei
2.2. Zrozumieć słowo „integracja”
2.3. Niepełnosprawność w krzywym lustrze stereotypów
2.4. Co myślą o sobie niepełnosprawni
2.5. Zabawy integracyjne - ich moc i znaczenie
2.6. Przykładowe gry i zabawy
2.7. Mogę zmieniać świat na lepszy - mój osobisty wkład w integrację osób niepełnosprawnych

3. Metody, techniki i wskazówki związane z przeprowadzaniem szkoleń z udziałem osób niepełnosprawnych - Monika Zarczuk
3.1. Wprowadzenie
3.2. Dlaczego warto szkolić?
3.3. Weryfikacja potrzeb
3.4. Specyficzne uwarunkowania
3.5. Co dla kogo?
3.5.1. Osoby mające problem z poruszaniem się
3.5.2. Osoby niewidome
3.5.3. Osoby niesłyszące
3.6. Dobór metod szkolenia
3.6.1. Wykład
3.6.2. Przyuczenie w działaniu - na stanowisku pracy
3.6.3. Symulacja
3.6.4. Gry i trening psychologiczny
3.6.5. Trening wrażliwości - zwany również techniką grupy T albo szkoleniem laboratoryjnym
3.6.6. Szkolenie outdoor
3.6.7. Inne formy szkoleniowe
3.7. Metody szczególnie polecane osobom niepełnosprawnym
3.7.1. Metody relaksacyjne
3.7.2. Asystent
3.7.3. E-learning
3.8. Koszty związane ze szkoleniami
3.9. Doskonała symbioza

4. Świat muzyki źródłem radości i inspiracją do ponownego działania... - Piotr Sutt
4.1. W czym tkwi siła i efektywność oddziaływania muzyką?
4.2. Rodzina i muzyczna aura domu może być najlepszym lub najgorszym lekarzem
4.3. Muzyka bogactwem pochwał, akceptacji, miłości i zrozumienia
4.4. Muzyka jest jak żywioł - niemierzalna, nieprzewidywalna i ma nadprzyrodzoną moc
4.5. Czy muzyka może pobudzić do ponownego działania?
4.6. Działanie prowokujące chęć nowych poszukiwań, zainteresowań, skojarzeń
4.7. Muzyczne podróże do krainy fantazji
4.8. Studio nagrań, sesja nagraniowa, niecodzienna płyta
4.9. Próba generalna i galowy koncert w Filharmonii Śląskiej
4.10. Muzykoterapia, czy mamy prawo tak nazywać nasze czasem spontaniczne działania muzyczne?

5. Poradnictwo psychologiczne dla niepełnosprawnych na przykładzie zajęć warsztatowych prowadzonych w Przemyślu w ramach projektu Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - Katarzyna Gusztyła
5.1. Wprowadzenie
5.2. Realizowane zagadnienia i wybrane ćwiczenia warsztatowe
5.2.1. Komunikacja
5.2.2. Asertywność
5.2.3. Autoprezentacja
5.2.4. Stres
5.3. Podsumowanie

Zakończenie - Konrad Maj
Literatura
Noty o autorach