Bibliografia
Okładla dla

Szkoła milczenia

Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"

Autor/-ka dr hab. Jacek Kochanowski , dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz , dr Krzysztof Wąż , dr Robert Kowalczyk
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Edukacja

Pierwszym celem projektu było ustalenie, jakie podręczniki są faktycznie używane w szkołach (patrz rozdział „Podręczniki”), przy czym założono, że podręczniki do szkół podstawowych można pominąć.
Skupiono się na trzech przedmiotach: biologii, wiedzy o społeczeństwie (WOS) oraz wychowaniu do życia w rodzinie (WDŻR). (...)
Celem drugim była weryfikacja treści ustalonych podręczników z punktu widzenia:

  • seksuologii,
  • gender studies,
  • edukacji seksualnej,
  • psychologii,

przez ekspertów z każdej z tych dziedzin.

Trzecim celem było sporządzenie przez każdego z ekspertów „raportu cząstkowego”, w którym omówione zostaną wszystkie weryfikowane podręczniki. „Raport cząstkowy” każdego eksperta miał wskazać błędy, nieprawdy oraz braki wymagające uzupełnienia w weryfikowanych podręcznikach. (...)

Czwartym i ostatnim celem projektu było opracowanie i wydanie sprawozdania końcowego, obejmującego „raporty cząstkowe” (każdy z nich stanowi osobny rozdział niniejszego opracowania) oraz wnioski i rekomendacje, które pojawiły się w toku realizacji projektu odnośnie do:

  •  koniecznych zmian, w tym uzupełnień, treści podręczników wykorzystywanych w szkołach,
     koniecznych zmian w podstawie programowej

– sprawozdaniem tym jest właśnie opracowanie „Szkoła milczenia”.
 

SPIS TREŚCI
O projekcie
Podręczniki
Sylwetki ekspertów

Przegląd podręczników z punktu widzenia seksuologii
(Zbigniew Lew-Starowicz)

Przegląd podręczników z punktu widzenia gender studies
(Jacek Kochanowski)

Przegląd podręczników z punktu widzenia edukacji seksualnej
(Krzysztof Wąż)

Przegląd podręczników z punktu widzenia psychologii klinicznej
(Robert Kowalczyk)

Wnioski i rekomendacje
Załączniki