Bibliografia

Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011

Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2012
Okres2010-2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , wiek , wykształcenie
Link do raportu

Ten raport jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Po raz pierwszy zawiera badanie ilościowe dotyczące osób transpłciowych. W poprzednich edycjach próbowano połączyć tematykę osób transpłciowych i LGB w jednym narzędziu badawczym. Jednak, jak się okazało, odmienność doświadczeń wynikających z potrzeb osób transpłciowych oraz ze specyficznych barier stawianych przed nimi w zestawieniu z sytuacją osób LGB wymagały skonstruowania osobnych narzędzi badawczych. Kolejną kwestią różniącą niniejsze opracowanie od poprzednich jest wielkość próby badawczej (ponad 14 000 wypełnionych ankiet) w części badania odnoszącej się do osób LGB. Jest to największa jak do tej pory próba badawcza w badaniu ilościowym dotyczących osób LGB w Polsce.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

część pierwsza
Sytuacja społeczna osób LGB. Analiza danych z badania ankietowego

Marta Abramowicz

Streszczenie Cel Metoda Analiza wyników
Wyniki
Podsumowanie

część druga
Analiza socjologiczna stosunku społeczeństwa do osób bi- i homoseksualnych


media i internet
Z szafy do ramówki
Radosław Oliwa

polityka
Konieczność polityczności
Justyna Struzik

religia
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT
Agnieszka Kościańska

prawo
Ochrona prawna LGBT nadal niewystarczająca
Krzysztof Śmiszek i Przemysław Szczepłocki

edukacja
Między stereotypem a milczeniem
Marzanna Pogorzelska

zdrowie
O niewidzialności osób LGBT w polityce zdrowotnej
Michał Pawlęga i Agata Loewe

część trzecia
Sytuacja społeczna osób transpłciowych.

Analiza danych z badania ankietowego
Kinga Kryszk i Anna Kłonkowska
Słownik Pojęć – Wiktor Dynarski i Anna Kłonkowska
Wstęp
Cel badań
Metoda
Analiza wyników
Podsumowanie

część czwarta
Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania osób transpłciowych


korekta płci
Stażnicy płciowych bram – gatekeeping w kontekście doświadczeń osób korygujących płeć w Polsce
Wiktor Dynarski

rynek pracy
Sytuacja osób transpłciowych na rynku pracy
Lalka Podobińska

część piąta
Rekomendacje do raportu o sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce za lata 2010–2011


Autorzy zdjęć