Bibliografia

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentustatystyki
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do strony z danymi

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Dane statystyczne dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy uwzględniające dane BAEL, bezrobocia rejestrowanego i in. Opracowania publikowane są każdego roku.