Bibliografia
Okładla dla

Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań 2013

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Beata Roguska
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , orientacja polityczna , płeć , status materialny , wiek , wykształcenie , wyznanie religijne/bezwyznaniowość
Link do raportu

  • Do narodów najbardziej lubianych przez Polaków należą Czesi (51% deklaracji sympatii), Słowacy (48%), Anglicy (47%),
    Włosi (46%) i Hiszpanie (45%). Najmniej lubiani są Romowie (52% deklaracji niechęci) i Rumuni (41%).
  • W ciągu ostatniego roku nastawienie do niemal wszystkich uwzględnionych w badaniu narodów się pogorszyło.
    Stosunkowo najbardziej niekorzystne zmiany zaszły w postrzeganiu Francuzów.
  • Z perspektywy ostatnich dwudziestu lat można mówić o wyraźnej poprawie nastawienia Polaków do innych narodów.
    Pozytywne zmiany odnotowujemy przede wszystkim w stosunku do narodów mniej lubianych.