Bibliografia

Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań 2010

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Katarzyna Wądołowska
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do publikacji

Już od ponad szesnastu lat monitorujemy stosunek Polaków do innych narodów w celu określenia, które narodowości są przez Polaków darzone sympatią, a które są mniej lubiane. W tym roku przedstawiona respondentom lista objętych badaniem narodów, grup narodowościowych lub etnicznych zawierała trzydzieści osiem pozycji. W większości byli to mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, ale znalazło się na niej również kilka większych – lub z różnych względów interesujących – narodów pozaeuropejskich. W sondażu styczniowym badaliśmy m.in., po kilkuletniej przerwie, stosunek do Chorwatów oraz – po raz pierwszy – do Czeczenów. Posługując się siedmiopunktową skalą2 respondenci wypowiadali się, w jakim stopniu darzą dany naród sympatią bądź też są mu niechętni. Uzyskane dane prezentujemy w formie zagregowanej do trzech kategorii: sympatii (punkty na skali od +3 do +1), obojętności (0) i niechęci (od –1 do –3). W ten sposób określamy zasięg sympatii bądź antypatii Polaków do danego narodu. Dla pełniejszej orientacji pokazujemy także średnią wartość deklarowanych uczuć.
(ze Wstępu)