Bibliografia
Okładla dla

Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , wiek
Link do raportu

Czynnikiem warunkującym stosunek do homoseksualizmu i praw par homo-seksualnych jest osobista znajomość ludzi o takiej orientacji. Deklaruje ją co czwarty badany (25%). W ostatnich trzech latach liczba respondentów znających geja lub lesbijkę się nie zmieniła, jednak w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami – z lat 2005 i 2008 –wyraźnie wzrosła. Jeśli założyć, że odsetek gejów i lesbijek jest w populacji raczej stały, to wzrost deklaracji znajomości może świadczyć, że homoseksualizm jest społecznie oswajany, staje się czymś mniej kontrowersyjnym, co prawdopodobnie w konsekwencji sprawia, że nieco łatwiej dochodzi do coming out-ów. (...)
Znajomość geja lub lesbijki relatywnie częściej od innych deklarują młodsi respondenci, co najwyżej trzydziestoczteroletni, a zwłaszcza mający od 25 do 34 lat, mieszkańcy dużych aglomeracji, ale także najmniejszych miast, osoby najlepiej wykształcone i uzyskujące najwyższe dochody. Ponadto częściej są to badani niepraktykujący religijnie, mający lewicowe poglądy polityczne. Nie znaczy to jednak, że w tych kręgach społecznych homoseksualizm jest częstszy niż w pozostałych. Wynika to raczej ze środowiskowych różnic w skali ujawniania tej orientacji seksualnej.