Bibliografia

Stosunek do mniejszości narodowych

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Rok1999
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

"Największe odsetki respondentów darzą sympatią mieszkających w Polsce Czechów (43%) i Słowaków (42%), mniejsze grupy - Litwinów (34%), Niemców (32%) i Białorusinów (28%). Co najmniej jedna trzecia ankietowanych deklaruje niechęć do obywateli polskich pochodzenia romskiego (39%), żydowskiego (35%) i ukraińskiego (33%)."