Bibliografia
Okładla dla

STOSUNEK DO INNYCH NARODÓW

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Małgorzata Omyła-Rudzka
Rok2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

  • Do najbardziej lubianych narodów należą Włosi, Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Słowacy i Szwedzi, do których sympatię wyraża mniej więcej połowa Polaków (od 46% do 51% deklaracji sympatii w zależności od narodowości).
  • Spośród uwzględnionych w sondażu nacji, niechęć najczęściej deklarowana jest wobec Romów (58% deklaracji niechęci), w drugiej kolejności wobec Rosjan (50%), w trzeciej natomiast – Rumunów (43%).
  • W porównaniu z rokiem poprzednim istotnie poprawił się nasz stosunek do wielu narodów uwzględnionych w sondażu. Stosunkowo największe zmiany in plus zaszły w naszym nastawieniu wobec Niemców, Amerykanów, Japończyków, Anglików, Szwedów oraz Włochów. W ciągu ostatniego roku pogorszyło się natomiast nasze nastawienie wobec Rosjan.