Bibliografia

STALKING W POLSCE. ROZMIARY – FORMY – SKUTKI. RAPORT Z BADANIA NT. UPORCZYWEGO NĘKANIA

Archiwum Kryminologii TOM XXXII/2010

Instytut Nauk Prawnych PAN,

Autor/-ka Andrzej Siemaszko (red.) , Beata Gruszczyńska , Dagmara Woźniakowska-Fajst , Marek Marczewski , Paweł Ostaszewski
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentuartykuł
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , stan cywilny , status zawodowy , wykształcenie
Link do raportu

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

Z powyższych badań (przeglądu badań europejskich - przyp.) wynikają dwa spostrzeżenia: 1) ofiarami stalkingu  padają częściej kobiety niż mężczyźni, 2) zjawisko stalkingu ma najczęściej miejsce między osobami blisko ze sobą związanymi emocjonalnie: aktualnymi lub byłymi partnerami (ok. połowa przypadków). Istnieje więc silny związek między nękaniem na tle emocjonalnym a przemocą domową, a wiele cech charakteryzujących ofi ary i sprawców jest wspólnych dla obu tych zjawisk. Ponadto, wiele kobiet cierpiących z powodu przemocy domowej obawia się odejścia od sprawcy, lękając się właśnie kontynuowania przez niego przemocy w formie stalkingu. Do grup szczególnego ryzyka stania się ofi arą uporczywego nękania należą również osoby młode, samotne, studenci oraz przedstawiciele tych grup zawodowych, które – z racji wykonywanych profesji – wchodzą w częste interakcje z innymi ludźmi (lekarze, prawnicy, nauczyciele).