Bibliografia
Okładla dla

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2012 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (7/8 luty 2013), i Badania socjodemograficznego (Aneks)

Materiał informacyjny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Rok2013
Okres2012-2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe płeć , wiek , wykształcenie
Link do raportu

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wcześniejszego materiału „Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2010”.
W przedstawionym materiale starano się zebrać informacje dotyczące m.in.: 

  • wyników „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych” przeprowadzonego w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r.;
  • działań na rzecz osób bezdomnych podjętych w 2012 roku;
  • przypadków zgonów z wyziębienia w sezonie zimowym 2012/2013;
  • budownictwa socjalnego (za rok 2012).

Przedstawione w materiale informacje uzyskano z kilku źródeł:

  • Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-32-IR/2013 - zrealizowanego w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC); informacje były zbierane od gmin, powiatów, Wydziałów Polityki Społecznej, placówek noclegowych (sprawozdanie dotyczyło m.in. działań na rzecz osób bezdomnych podjętych w 2012 roku, finasowania, wyników Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r., przypadków zgonów z wyziębienia w sezonie zimowym 2012/2013);
  • Sprawozdań z działań podjętych w celu zapobieżenia negatywnym skutkom bezdomności na terenie województwa w sezonie zimowym 2012/2013 – przekazanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich
  • Informacji przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (informacja na temat budownictwa socjalnego)


SPIS TREŚCI
Wstęp 
I. Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (7/8 luty 2013) 
II. Placówki noclegowe dla osób bezdomnych 
III. Wsparcie i pomoc dla osób bezdomnych 
IV. Finanse
V. Zgony z wyziębienia 
VI. Dodatkowa informacja – finansowanie budownictwa socjalnego – z Funduszu Dopłat 
VII. ANEKS - Wyniki Badania socjodemograficznego