Bibliografia
Okładla dla

Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

Autor/-ka Krzysztof Podemski
Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentuOpracowanie metodologiczne
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN9788323220992


Problematyka nierówności społecznych jest w naszych naukach społecznych mniej obecna, niż ma to miejsce w krajach zachodnich. [...] W krajach „starej" DE hasło equal opportunities to jedno ze słów kluczowych języka polityki, w tym języka ulicznej reklamy społecznej. Jego oficjalne tłumaczenie na język polski - „równe szansę dla wszystkich" [...] - nie pełni takich funkcji, nie stało się sloganem, słowem sztandarowym. Powody tego są zrozumiałe. Po dekadach narzuconej równości, często faktycznie pozornej, „sukces" brzmiał atrakcyjniej niż „równe szansę dla wszystkich", W początkach transformacji badanie nierówności kojarzyło się z odrzuconym marksizmem. Eksponowanie zróżnicowania dochodów i poziomów życia mogło być traktowane jako podważanie wprowadzanych neoliberalnych reform rynkowych. W ostatnich latach problematyka nierówności stała się „podejrzana" jeszcze jednego powodu - ze względu na pojawienie się nowych ruchów społecznych, w tym działających na rzecz emancypacji mniejszości seksualnych.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Metodologiczne problemy badania nierówności społecznych
Maciej Kokociński
Metodologiczne aspekty badania nierówności społecznych

Piotr Jabkowski
Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne


Część II. Nierówności ekonomiczne w perspektywie porównawczej
Krzysztof Podemski
Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej perspektywy - wybrane zagadnienia

Jarosław Urbański
Globalne i historyczne uwarunkowania nierówności społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej

Piotr Cichocki
Percepcja nierówności społecznych w Polsce i Niemczech

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Ekonomiczna, etniczna i rasowa sytuacja ludów tubylczych w rozwiniętych społeczeństwach krajów pozaeuropejskich

Grażyna Filipiak
Zróżnicowania poziomu życia


Część III. Nierówności społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa wiedzy
Mariusz Baranowski
Apropriacja szans życiowych w kapitalizmie informacyjnym

Anita Basińska
Nierówności społeczne w dostępie do wiedzy. Stare i nowe problemy

Łukasz Rogowski
Nierówności społeczne w kulturze wizualnej


Część IV. Wyrównywanie nierówności społecznych
Rafał Drozdowski
Od dyskryminacji pozytywnej do pozytywów dyskryminacji

Paweł Śliwa
Utopia wyrównawczego modelu polityki regionalnej

Monika Oliwa-Ciesielska
Ubóstwo jako aspekt nierówności


Część V. Przestrzenne i lokalne oblicze nierówności społecznych
Konrad Miciukiewicz
Nierówności w mieście: procesy gentryfikacji

Piotr Żuk
Nierówności i segregacja społeczna w przestrzeni miejskiej a kondycja sfery obywatelskiej na przykładzie Wrocławia


Część VI. Nierówności związane z płcią, wiekiem, sprawnością
Honorata Jakubowska
Przestrzeń weryfikująca ciała

Anna Kotlarska-Michalska
Przejawy marginalizacji i wykluczenia ludzi starych

Iwona Przybył
Nierówność społeczna kobiet i mężczyzn w okresie przedmałżeńskim. Zmiana czy kontynuacja?

Monika Frąckowiak-Sochańska
(Post)feminizm - dyskurs egalitarny czy narzędzie generowania nierówności? Spór o obszary (nie)równości płci

Iwona Borkowska
Rozwój telemedycyny w Polsce - nowe wymiary nierówności w zdrowiu

Aurelia Owsiejczyk
Sytuacja społeczno-prawna mniejszości homoseksualnych w Polsce


Część VII. Reprezentacje nierówności społecznych
Bogumiła Mateja, Michał Weres
Nierówności społeczne a media, czyli Meksykanin w Hollywood

Agnieszka Figiel
Społeczeństwo (nie)równości - wizje ładu społecznego w polskim dyskursie parlamentarnym

Jakub Isański
"Five stars, all inclusive". O społecznych nierównościach na rynku turystycznym


Część VIII. Varia
Kamil M. Kaczmarek
Religijność a zróżnicowanie społeczne, a więc czy klasy mają znaczenie