Bibliografia
Okładla dla

Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Fundacja KSK,

Rok2015
Okreswrzesień 2014 - czerwiec 2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-937263-8-7
Link do raportu

Raport alternatywny z wdrażania w Polsce KPON został napisany przez dwudziestu autorów,
skonsultowany i uzupełniony przez niemal 250 osób i poparty przez kilkadziesiąt organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest więc głosem środowiska.
Raport ma charakter uzupełniający w stosunku do opracowań przygotowanych przez rząd i Rzecznika
Praw Obywatelskich. Opisując sytuację po dwóch latach od ratyfikacji przez Polskę Konwencji (stało
się to 6 września 2012 roku), zwracaliśmy szczególną uwagę na praktykę i życie codzienne osób
z niepełnosprawnościami. Staraliśmy się wskazać, jakie zagadnienia, opisane w Konwencji, udało się
wprowadzić do polskiego systemu prawnego, które z nich zostały ujęte już w prawodawstwie, ale
nie znalazły jeszcze odbicia w rzeczywistości, a które czekają na opracowanie właściwych przepisów.
Obraz jaki wyłania się z raportu nie jest jednoznaczny. Z całą pewnością można stwierdzić, że ratyfikacja
KPON przyspieszyła procesy legislacyjne, które poprawiają lub mogą poprawiać przestrzeganie praw
osób z niepełnosprawnościami.(...)

Raport alternatywny został opracowany w okresie od września 2014 do czerwca 2015. Działania organizacji
pozarządowych zaangażowanych w jego powstanie zostały wsparte grantem pochodzącym z funduszy
EOG. Projekt pod tytułem „Raport z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”
realizowany ze środków programu Obywatele dla demokracji, którego operatorem były Fundacja im.
Stefana Batorego i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Liderem projektu była Fundacja KSK, a lista
organizacji pozarządowych zaangażowanych w powstanie raportu znajduje się w początkowej części
opracowania. W trakcie przygotowania raportu odbyło się 12 spotkań rady projektu, 10 paneli eksperckich,
5 spotkań konsultacyjnych (Łódź, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Kraków) oraz konferencja podsumowująca.
Raport jest dostępny na stronie www.konwencja.org