Bibliografia
Okładla dla

Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Małgorzata Omyła-Rudzka
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe status materialny , wykształcenie
Link do raportu

Przesłanki Wiek
Hasło słownikowe Solidarność społeczna

W obliczu starzenia się społeczeństw europejskich, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE, rok 2012 ustanowiony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
W majowym sondażu2 poruszyliśmy niektóre kwestie związane z problematyką solidarności międzypokoleniowej. Zbadaliśmy m.in. skalę i zakres pomocy niesionej osobom starszym, nieradzącym sobie z wykonywaniem niektórych codziennych czynności.
Zapytaliśmy respondentów, czy znają ludzi, którzy z powodu zaawansowanego wieku wymagają opieki, bądź też czy sami doświadczają tego typu trudności, a także czy pomagają starszym. Ankietowanych wspierających osoby starsze zapytaliśmy o charakter tej pomocy, natomiast tych, którzy wymagają opieki, czy otrzymują potrzebną pomoc oraz kto im pomaga. Sprawdziliśmy również, na ile powszechne wśród Polaków jest przekonanie o starzeniu się naszego społeczeństwa.
(fragment)