Bibliografia
Okładla dla

Sojusznicy czy przeciwnicy?

Środowisko lekarskie w debacie o prawie kobiet do przerywania ciąży

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Redakcja Agnieszka Grzybek , Magdalena Kicińska
Rok2017
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Zdrowie
Przesłanki Płeć

Badania pogłębione przeprowadzone wśród polskich ginekologów i ginekolożek przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER w ramach projektu „Sojusznicy czy przeciwnicy? Jak przekonać środowisko lekarskie w Polsce do wspierania praw reprodukcyjnych i seksualnych?” przynoszą odpowiedzi na pytania dotyczące postaw lekarek i lekarzy w Polsce dotyczących przerywania ciąży. Pokazują bariery i przeszkody, które sprawiają, że polskie lekarki i lekarze, zwłaszcza o specjalizacji ginekologiczno-położniczej, nie wspierają zmian w zakresie praw reprodukcyjnych (mających na celu ich liberalizację). Wskazują, co wpłynęłoby na modyfikację ich postaw i ewentualną większą aktywność. Doświadczenia Hiszpanii i Irlandii, również przedstawione w niniejszym raporcie, podpowiadają, jak budować współpracę między środowiskami lekarskimi i organizacjami pozarządowymi oraz ruchami społecznymi opowiadającymi się za zmianą obecnego restrykcyjnego prawa dotyczącego przerywania ciąży.
Opis ze strony www.fundacjaster.org.pl

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
Agnieszka Grzybek, Anna Czerwińska

 

Rozdział 1
Założenia metodologiczne badań jakościowychz lekarzami i lekarkami na temat prawa kobietdo przerywania ciąży
Magdalena Grabowska

Rozdział 2
Zróżnicowanie, strach i konformizm. Lekarze w debacie na temat prawa kobietdo przerywania ciąży: wyniki badań jakościowych
Magdalena Grabowska

Rozdział 3
Aborcja w Hiszpanii
Claudia Snochowska-Gonzalez

Rozdział 4
Prawa reprodukcyjne w Irlandii
Irmina Kotiuk

ANEKS:
Kwestionariusz do badania jakościowegoz lekarzami ginekologami i lekarkami ginekolożkami

Biogramy autorek

Informacje o Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER