Bibliografia

Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Raport Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton

Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton"

Rok2011
Okres02-05.2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Edukacja

Od lutego do maja 2011 roku Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton prowadziła kampanię pod hasłem „Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach”. Celem kampanii było zebranie od osób między 13. a 35. rokiem życia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób w ich domach poruszana była tematyka seksualności. Kampanię „Skąd wiesz? (…)”, można uznać za drugą część akcji „Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce” przeprowadzonej przez Grupę Ponton w czerwcu 2009 roku, kiedy prosiliśmy młodzież o opisanie nam swoich doświadczeń z lekcji wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Akcja z 2009 roku okazała się sukcesem, dostaliśmy ponad 600 e-maili opisujących stan przedmiotu WDŻ w Polsce. Pomysł na aktualną kampanię zrodził się m.in. w odpowiedzi na częste wypowiedzi decydentów/ek jakoby to nie szkoła powinna zajmować się „uświadamianiem” polskiej młodzieży, tylko dom, ponieważ na tym polega rola rodziców/opiekunów. Oczywiście nie sposób się nie zgodzić z faktem, że dialog z rodzicami na temat seksualności jest bardzo istotny. Chcieliśmy jednak sprawdzić, czy faktycznie młodzi ludzie mogą na ten dialog liczyć i czy nie jest tak, że szkoła spycha tę odpowiedzialność na rodziców, a rodzice na szkołę, czego efektem jest kompletne zaniedbanie edukacji seksualnej polskiej młodzieży.