Bibliografia
Okładla dla

Situation Assessment Report on Roma in Ukraine and the Impact of the Current Crisis

Office of Democratic Institutions and Human Rights,

Rok2014
Zasięgregionalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Raport dotyczy sytuacji Romów na Ukrainie, która uległa pogorszeniu po przesiedlaniach na skutek konfliktu na wschodzie.  Dokument skupia się m.in. na sytuacji socjalnej oraz kwestiach związanych z anty romskim dyskursem w mediach oraz w polityce. Zawiera również rozdział poświęcony aktom dyskryminacji oraz mowie nienawiści wobec Romów na Ukrainie.


SPIS TREŚCI
EXECUTIVE SUMMARY .
RECOMMENDATIONS 

I INTRODUCTION 

II MAIN OBSERVATIONS ON THE SITUATION OF ROMA 
1. Combating racism and discrimination against Roma 
1.1 Legal framework and policies on Roma integration2
1.2 Hate crimes against Roma 
1.3 Anti-Roma political discourse 
1.4 Anti-Roma discourse in the media 
1.5 Roma and law enforcement 
2. Lack of civil registration documents 
3. Socio-economic issues 
3.1 Housing and living conditions 
3.2 Access to health care 
3.3 Unemployment and economic issues 
3.4 Access to education 
4. Participation in public and political life 
5. Conclusions 

III DEVELOPMENT OF THE SITUATION OF ROMA FROM MARCH UNTIL JULY 2014 
1. Combating racism and discrimination against Roma 
1.1 Threats and violence against Roma 
1.2 Anti-Roma political discourse 
1.3 Anti-Roma discourse in the media 
1.4 Roma and law enforcement 
2. Internal displacement of Roma 
3. Lack of civil registration documents 
4. Socio-economic issues 
4.1 Housing and living conditions 
4.2 Access to health care 
4.3 Access to education
4.4 Unemployment and economic issues 
5. Participation in public and political life 
6. Conclusions 

IV BIBLIOGRAPHY