Bibliografia

Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Stowarzyszenia Koalicja Karat

Stowarzyszenie Koalicja KARAT

Autor/-ka Agnieszka Walko - Mazurek
Redakcja Kinga Lohman
Rok2017
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentuOpracowanie metodologiczne
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Niniejsze zestawienie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu przedstawienie segregacji poziomej ze względu na płeć na rynku pracy z uwzględnieniem różnic płacowych, zapotrzebowania na zawody, bezrobocia i wyborów

Edukacyjnych oraz zawodowych kobiet i mężczyzn. Analizą objętych zostało 9 wielkich grup zawodowych oraz 19 sekcji gospodarki PKD.