Bibliografia

Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 1991–2008

Studia i analizy Sądu Najwyższego, tom IV

Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji - Instytut Prawa Cywilnego,

Autor/-ka Elżbieta Holewińska-Łapińska
Rok2010
Okres1991-2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentuartykuł
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Transseksualizm

Z uwagi na brak jakichkolwiek rozwiązań ustawowych i tylko ogólne wskazówki zawarte w powołanych orzeczeniach Sądu Najwyższego
orzecznictwo sądów powszechnych bieżąco kształtuje empiryczny model procesu o sądową zmianę płci.
Ustalenie zarówno treści owego modelu, jak i częstotliwości korzystania z niego przez transseksualistów jest możliwe wyłącznie przez analizę orzecznictwa, bowiem sprawy o sądową zmianę płci nie są nawet wyodrębnione w statystyce sądowej. Zadanie takie zostało podjęte w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.