Bibliografia
Okładla dla

Rozwój społeczny. Polski Raport Social Watch 2008

Raport krajowy Polskie Koalicji Social Watch

Stowarzyszenie Koalicja KARAT

Rok2010
Okres2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring


Rozwój społeczny rozumiemy jako jeden z nadrzędnych celów polityki państwa. Rozwój społeczny to dla nas zaspokojenie szeregu podstawowych potrzeb obywatelek i obywateli. Lista tych potrzeb nie jest wyczerpująca, ale bezwzględnie obejmuje następujące obszary: dostęp do mieszkań w odpowiednich warunkach, równy dostęp do edukacji i zatrudnienia w godziwych warunkach, dostęp do opieki medycznej (w tym w zakresie zdrowia reprodukcyjnego), opieki społecznej, rozrywki, transportu publicznego, a także uczestniczenie w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Rozwój społeczny jest niepodważalnie związany z realizacją i promocją praw człowieka. Wyżej wymienione podstawowe potrzeby człowieka są bezdyskusyjne i stanowią nienaruszalną całość. Naruszenia w jednym obszarze wpływają na całokształt dobrobytu jednostki. Jak pokazują zawarte w niniejszej publikacji artykuły, wymiary rozwoju społecznego są ze sobą powiązane i przenikają się.
przez organizacje członkowskie Polskiej Koalicji Social Watch, opisujemy sytuacje grup dyskryminowanych i narażonych na marginalizację z perspektywy rozwoju społecznego. Pokazujemy jak niedostatki w danym obszarze, np. w dostępie do mieszkań, wpływają na realizację innych wymiarów rozwoju społecznego, tworząc błędne koło wykluczenia społeczno-ekonomicznego. Problemem, który najwyraźniej wybrzmiał w naszych tekstach, jest dostęp do mieszkań. Jest to palący problem dla dużej części społeczeństwa, w tym dla osób wykluczonych ekonomicznie, uchodźców, osób starszych i osób opuszczających pieczę zastępczą. W naszym raporcie znajdziecie Państwo również przykłady problemów grup dyskryminowanych, w tym społeczności LGBT na rynku pracy i wykluczeniu osób starszych. Poprzez ten raport chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji na temat rozwoju społecznego w Polsce i przyjrzenia się problemom społecznym w szerszej perspektywie.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Magdalena Pocheć

Rozwój społeczny – próba diagnozy
Ewa Charkiewicz, Katarzyna Szymielewicz

Bieda mieszkaniowa
Jan Kęcik

Uchodźcy
Witold Klaus

Zapewnienie mieszkań usamodzielniającym się wychowankom opieki zastępczej
Beata Jaśko

Uczestnictwo osób doświadczonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w debacie publicznej
Anna Osinska

Polskie ustawodawstwo dotyczące przerywania ciąży i praktyka jego stosowania
Jacek Białas

Homofobia rynku pracy
Greg Czarnecki

To będzie kraj dla starych ludzi
Anna Jagusiak