Bibliografia

Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle

Bank Światowy,

Autor/-ka Dena Ringold , Erika Wilkens , Mitchell A. Orenstein
Rok2005
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN0-8213-5457-4
Link do raportu

W 2000 roku Bank Światowy opublikował pierwszy raport dotyczący ubóstwa i rozwoju społecznego w odniesieniu do społeczności rozmskich w krajach Europy sordkowej i Wschodniej (Ringold 2000). I chociaż analiza skupiła się głównie na kwestiach praw człowieka, to jednak raport Banku rozpatruje je zarowno z perspektywy spolecznej, jak i ekonomicznej. Ten raport zwiększa jeszcze obszar badawczy, poddając analizie dodatkowe kwestie.

Kolejne rozdziały zawieraja zarowno dane ilościowe dotyczące gospodarstw domowych, jak również jakościowe, socjologiczne analizy przypadków które dokumentują doświadczenia spoleczności romskich w różnych krajach, głównie z Bulgarii, Węgier, Rumunii i słowacji, ale też podają przykłady z innych krajów.

Rozdział 1 dostarcza informacji na temat społeczności romskiej, jej cech charakterystycznych i korzeni. Pokazuje również różne podejścia  w polityce wobec tej grupy etnicznej, które ukształtowały jej obecną pozycję w Europie.
Rozdział 2 analizuje ubóstwo Romów/ek - jego naturę i cechy charakterystyczne - na podstawie danych ilościowych z badania gosodarstw domowych. Bada związki ubóstwa społeczności romskiej (w tym skromne warunki gospodarstw) z edukacją i zdrowiem.
Rozdział 3 i 4 prezentują rezultaty badań prowadzonych przez socjologów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nt. zróznicowania spolecnzości romskich w Rumunii i Slowacji. Badania prowadzone były na bazie wywiadów z Romami i nie-Romami, by pokazać pelniejszy obraz wyzwań jakie stoja przed społecznościa romską w dostepie do dóbr i uslug. 
Jednym z głównych wniosków było powiązanie dostepu do usług oraz rynku pracy z odizolowanymi miejscami osiedlania się Romów. Często te odległe miejsca są efektem wcześniejszej polityki wykluczenia.  Dzisiaj, to odizolowanie ogranicza ich dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, co z koloi ma bazpośredni wpływ na poziom ubóstwa.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
Foreword 
Acknowledgments 
Abbreviations 
Overview

Chapter 1 Introduction 
Who are the Roma? 
Poverty in Transition 
History 
Roma Diversity, Culture, and Social Exclusion 
Policy Approaches and Debates 
Conclusions 

Chapter 2 An Overview of Roma Poverty and Welfare 
Measurement Challenges 
How Is Poverty Measured? 
An Analysis of Roma Poverty in Three Countries 
Correlates of Poverty 
Multivariate Analysis of Roma Poverty 
Housing 
Labor Market Status 
Developments in Transition 
Education Status 
Health Status 
Conclusions 

Chapter 3 Poverty and Exclusion: Roma Settlements in the Slovak Republic 
Roma in Slovakia 
Poverty in Roma Settlements 
Economic Activities and Coping Strategies 
Access to Social Services 
Reducing Poverty in Settlements 

Chapter 4 Roma Diversity in Romania
From Slavery to Ceausescu 
The Transition Period and Beyond 
The Diversity of Roma Settlements 
Income Sources and Economic Opportunities
Access to Social Services 
Social and Ethnic Relations 
Current Policy Developments 
Conclusions 

Chapter 5 Project Experience in Hungary 
A Regional Frontrunner 
Government Policies and Approaches 
Project Experience: An Overview 
Project Case Studies 
Project Experience: Lessons Learned 
Conclusions 

Chapter 6 Roma in Spain 
Roma in Spain: AWestern European Example 
The National Program for the Development of Roma 
European Union Support for Roma in Spain 
Conclusions 

Chapter 7 The Road Ahead 
The Nature of Roma Poverty and Policy Context 
Policy Implications and Approaches 
Policy Directions 
Conclusions 
Notes 
References 
About the Authors 
Index 

                        BOXES
1 In Their Own Words 
2.1 Who Are the Roma? 
2.2 Spatial Segregation within Roma Settlements 
2.3 Measuring Unemployment 
2.4 School Dropouts: The Case of the Missing Children 
2.5 Entrance to Remedial Special Schools in the Czech Republic 
2.6 Heroin Addiction in Varna, Bulgaria
3.1 The Study of Roma Settlements in Slovakia
3.2 Typology of Perceptions of Social Status
3.3 Housing Conditions in a Village in Stará Lúbovna 
3.4 Zero Grade Classes 
4.1 A Qualitative Study of Roma Communities in Romania 
4.2 Government Education Initiatives Targeting Roma 
4.3 The Partnership Fund for Roma: Pilot Projects 
5.1 Public Foundations in Hungary 
6.1 The History of Roma in Spain 
6.2 The Andalusian Plan for the Roma Community 
6.3 The Acceder Program: Training and Employment Services 
6.4 Roma Housing Re-Accommodation Program in Madrid 
6.5 The School Monitoring Program in the Municipality of Madrid 

                        FIGURES
1 Poverty Rates, 2000 
1.1 Estimated Roma Populations in Selected European Countries 
1.2 Poverty Rates in Selected Transition Countries 
2.1 Household Size in Bulgaria, Hungary, and Romania, 2000 
2.2 Unemployment Duration, 2000 
2.3 Enrollments in Education, 2000 
2.4 Age Structure of Roma and the Total Population in the Czech Republic, 1991 
3.1 Registered Unemployment by Ethnicity, 1999 
3.2 Unemployment by Duration, June 30, 1999 

                        TABLES
1.1 A Typology of Roma Policy Approaches in Europe 
2.1 Roma Population Sizes by Type of Identification, 2000 
2.2 Poverty Rates among Roma and Non-Roma Households, 2000 
2.3 Main Poverty Correlates, 2000 
2.4 Housing Characteristics by Ethnicity, 2000 
2.5 Educational Attainment by Ethnicity, 2000 
4.1 Main Features of the Case Study Sites, 1999 
4.2 Roma Population in Case Study Communities 
4.3 Income Sources and Economic Stratification, 1999 
4.4 School Attendance Trends for Roma, 1993 
4.5 Share of Roma Students in Valcele, 1999 
4.6 Access to Education in Case Study Communities, 1999 
4.7 Access to Local Medical Services in Case Study Communities, 1999
4.8 Access to Social assistance in Case Study Communities, 1999
5.1 Hungarian Minorities in Other Countries 
5.2 Government Budgetary Support for Minorities 
5.3 Roma MSG Local De1v3e3lopment
5.4 Project Inventory, 1990–99 
5.5 Projects by Region, 1990–99 
5.6 Distribution of Projects by Sector, 1990–99 
5.7 Projects by Donors, 1990–99 
5.8 Program anAdc tivities Supported under the Social Land Program 
6.1 Roma Population Estimates in Selected Western European Countries 
6.2 Roma Population by Autonomous Community 
7.1 PHARE-Funded Programs for Roma in Central and Eastern Europe, 1993–2001