Bibliografia
Okładla dla

Roma and travellers in public education. An overview of the situation in the EU Member States: executive summary.

Komisja Europejska,

Rok2006
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Celem raportu jest zaprezentowanie sytuacji odnośnie dostępu do edukacji podstawowej i ponadpodstawowej dzieci pochodzenia romskiego. Raport pokazuje dostępne w tym zakresie dane, informacje i statystyki, jak również edukacyjne strategie państwowe podkreślając jednocześnie problem dyskryminacji, wykluczenia i segregacji. Poza tym w publikacji dostępne są polityczne i legislacyjne inicjatywy w zakresie praw edukacyjnych osób pochodzenia romskiego.
(ze Wstępu)
Publikacja dostępna jest w języku angielskim

SPIS TREŚCI
Foreword
Executive Summary
1. Introduction

2. Public education: Inequalities and discrimination
2. 1. Enrolment, attendance, attainment
2. 2. Segregation: the hidden curriculum

3. Factors influencing the education of Roma and Travellers
3. 1. Factors related to pupils, parents and the community
3. 2. Factors related to teachers and the peer group
3. 3. Factors related to institutional discrimination
3. 4. Other Factors

4. National education policies, measures and initiatives

5. Roma and Travellers in education: a challenge for social inclusion and anti-discrimination policies
5.1 Legal and policy responses in the EU
5.1.1 Legal initiatives
5.1.2 Policy initiatives
5.2 Perspectives and activities of other institutions
5.2.1 The Council of Europe
5.2.2 Organization for Security and Co-operation in Europe
5.2.3 The United Nations and the World Bank

6. Conclusions

7. Opinions

Appendix I
Appendix II
Appendix III