Bibliografia
Okładla dla

Rodziny z wyboru. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych.

Instytut Psychologii PAN,

Autor/-ka Agata Stasińska , Joanna Mizielińska , Marta Abramowicz
Rok2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe płeć , pozostawanie w związku , wiek
ISBN83-939589-3-1
Link do raportu

Głównym celem niniejszych badań jest pokazanie różnorodności konfiguracji rodzinnych i intymnych tworzonych przez osoby nieheteroseksualne w Polsce oraz zrozumienie wyzwań, z którymi zmagają się w codziennym życiu. W projekcie badamy więc kwestie związane z problemami, potrzebami i oczekiwaniami przedstawicieli rodzin nieheteroseksualnych żyjących we współczesnej Polsce. Szczególnie ważne jest pokazanie życia rodzinnego osób nieheteroseksualnych z ich perspektywy. Zamiast z góry zakładać, jak żyją i uznawać, że nie tworzą rodzin – co stanowi dominującą tendencję w większości polskich badań opinii publicznej i wielu publikacjach polskiej socjologii rodziny (por. Adamski, 2002; CBOS, 2006, 2008, 2013a, 2013b) – pytamy członków takich rodzin, jak definiują swoją rodzinę, w jaki sposób ją tworzą i nadają jej znaczenie poprzez codzienne aktywności, czego potrzebują i w jaki sposób chcieliby być społecznie i prawnie rozpoznani. Zakładamy zatem, że najlepiej rozumieją specyfikę tych rodzin ci, którzy je tworzą i w nich żyją. Ma to ogromne znaczenie w obliczu formułowanych społecznie osądów uznających nietypowe rodziny za niefunkcjonalne, bezwartościowe, nienaturalne, bez próby ich zbadania i poznania. A to, z kolei, jedynie szkodzi pogłębionemu zrozumieniu, skazując takie rodziny na dalszą marginalizację.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
Podziękowania 
O autorkach  
Definicje pojęć 
Wstęp 

Metoda                                     
Ogólne założenia metodologiczne
Narzędzia
Osoby badane
Procedura
   Pierwsza część zbierania danych
   Druga część zbierania danych
   Rezultat

Analiza wyników
Rodzaj przedstawionych analiz
Podstawowe informacje o osobach badanych
Podstawowe informacje o związkach osób badanych
Obecna relacja i jej różne wymiary
  Sposób poznania się i spędzanie czasu wolnego
  Wartości i poczucie szczęścia
  Rodzina i otoczenie społeczne
  Formalizacja związków i kwestie prawne
  Mieszkanie wspólnie lub osobno
  Życie seksualne
  Obowiązki domowe
  Postawy wobec rodzicielstwa
  Rodzicielstwo osób nieheteroseksuanych

Podsumowanie
Obraz związków
Rodziny z wyboru w najbliższym otoczeniu społęcznym
Formalizacja związków i kwestie prawne 

Bibliografia