Bibliografia
Okładla dla

Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations. Report

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

Rok2013
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-92-9218-234-2
Link do raportu

Przesłanki Płeć

W ramach przeprowadzonego badania przeanalizowano udział kobiet w ciałach zarządczych w sektorze mediów w 27 krajach i Chorwacji (badanie robiono przed wejściem Chorwacji do UE). Celem badania było również określenie do jakiego stopnia te instytucje rozwinęły politykę równościową, system monitorowania tej polityki oraz zidentyfikowanie róznego rodzaju inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju kariery w tym sektorze. 
Z analizy doświadczeń kobiet, które pracowały w instytucjach, które zaadoptowały takie strategie jak mentoring, programy zarządcze i formalne systemy monitorowania, w tym rady ds. równości, są duzo bardziej sklonne by rekrutować kobiety i powierzać im wysokie stanowiska. Innymi słowy, istnieje ścisły związek pomiędzy wdrożeniem polityki równościowej w danej instytucji a liczbą kobiet w cialach decyzyjnych i zarządczych, co było przedmiotem badania. Dodatkowo, przeanalizowano czynniki sprzyjajace, jak i przeszkody w karierach kobiet. 

SPIS TREŚCI
Country abbreviations
Glossary
Introduction

1. Women in the media challenging the glass ceiling — Research findings and policy measures
1.1 Women’s employment in media organisations
1.1.1 Participation of women in media organisations
1.1.2 Hierarchical segregation and the glass ceiling
1.1.3 Sectoral segregation
1.1.4 Addressing the masculine culture
1.1.5 Measurable effects of gender inequalities in the media sector 
1.2 Framing gender equality within the context of European media policy 
1.2.1 Policies and guidance on gender equality and media within the EU context 
1.2.2 Policy-relevant interventions regarding gender equality and the media in a broader European context
1.3 Key points 

2. Data collection and analysis 
2.1 Conceptual bases for data collection
2.2 The gender equality of decision-making in media organisations — overview
2.2.1 The gender equality of decision-making in public and private media organisations 
2.2.2 The gender equality of decision-making in media organisations — media format analysis 
2.2.3 The gender equality of decision-making in media organisations — country-level analysis 
2.3 Gender equality on the boards of media organisations — overview
2.4 Gender equality in the media regulatory bodies 
2.5 Gender equality policies and measures in media organisations 
2.5.1 Gender equality codes, policies and implementation mechanisms
2.5.2 Measures to promote gender equality in media organisations 
2.6 Promoting gender equality within the media sector across the EU Member States and Croatia 
2.6.1 Gender and the media in national legislative contexts
2.6.2 Gender equality in the media addressed by journalists’ professional associations and unions
2.7 Strengthening gender-equality policies and practices
2.8 Key points 

3. Proposals for indicators to follow up the Beijing Platform for Action: Women and the media 
3.1 Introduction and rationale for indicators 
3.2 Proposed indicators 

4. Conclusions and recommendations
4.1 Conclusions 
4.2 Recommendations
4.3 Suggestions for future research 

E63
Bibliography 
References
Further references 
Annex 1 Methodology for data collection
Annex 2 Data 
Annex 3 National context survey — Main results 
Endnotes