Bibliografia
Okładla dla

Report on equality between women and men 2014

Komisja Europejska,

Rok2014
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Raport prezentuje postęp dokonany w 2014 r. w sześciu priorytetowych obszarach strategii Komisji w zakresie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na lata 2010-2015. W ten sposób Komisja monitoruje, na bazie dostępnych badań i statystyk, działania podjęte na poziomie europejskim, jak również poszczególnych krajów członkowskich, na rzecz równości płci oraz identyfikuje obszary, które wymagają jeszcze działań.

SPIS TREŚCI 
Foreword by Commissioner Vĕra Jourová
Introduction
1. Equal economic independence
2. Equal pay for equal work and work of equal value
3. Equality in decision-making
4. Dignity, integrity and ending gender-based violence
5. Gender equality in external action
6. Cross-cutting issues
7. Conclusion
Annexes
Annex 1: Europe 2020 country-specific recommendations
Annex 2: Member States’ performances
Annex 3: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence