Bibliografia
Okładla dla

Report on equality between women and men 2010

Komisja Europejska,

Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-92-79-14219-2


Kryzys spowodował, że zarówno kobiety jak i mężczyźni zaczęli tracić prace, niemniej to właśnie kobiety cały czas mierzą się z większym problemem bezrobocia a ich pozycja na rynku pracy jest znacznie słabsza. Te i inne konkluzje zawarte zostały w niniejszym raporcie Komisji Europejskiej pokazującym wyzwania w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn z krajach unijnych. Mimo znaczącego postępu jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia kobiet, który w okresie od 1998 do 2008 wzrósł do 59,1% w państwach członkowskich nadal wyraźnie rysuje się potrzeba systematycznej eliminacji wszelkich nierówności ze względu na płeć. Różnice między płciami widoczne są w szczególności we wskaźniku zatrudnienia, płacach, przepracowanych godzinach, zajmowanych stanowiskach, dostępie do władzy oraz odpowiedzialności jak również w godzeniu życia zawodowego i prywatnego, obecnością w sferze troski i, wreszcie, w obszarze ubóstwa. Jednym z celów działań państw unijnych powinny być starania, by kryzys ekonomiczny nie doprowadził do zmniejszania wysiłków w dążeniu do równości płci.
(ze Wstępu)
Publikacja dostępna w języku angielskim

SPIS TREŚCI
1. Introduction
2. Main developments
2.1. Gender gaps
2.2. Policy and legislative developments
3. Challenges and policy orientations
3.1. Strengthening the synergy between gender equality and employment to stimulate recovery
and sustainable growth
3.2. Supporting reconciliation between work and private and family life for both women and men
3.3. Promoting social inclusion and gender equality
3.4. Preventing and combating gender-based violence
3.5. Transforming commitment to gender equality into action and results
4. Conclusions
Statistical annex