Bibliografia

REAGUJEMY - przeciwko przemocy. Raport z monitoringu

Fundacja Pozytywnych Zmian

Rok2014
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Autorki: Anna Chęć, Alina Kula

W niniejszym raporcie znajdziecie wyniki naszego monitoringu, a w nim m.in. informacje dotyczące: finansowania, realizacji i konsultowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W ramach prowadzonego monitoringu poprosiłyśmy o informację wszystkie 167 gmin województwa śląskiego. Odpowiedzi na poszczególne pytania otrzymałyśmy od 160 gmin – wyniki traktujemy więc jako reprezentatywne i mamy nadzieję, że staną się poważnym argumentem w dalszej dyskusji. Zebrane informacje zamieściłyśmy także na specjalnie stworzonej stronie internetowej: „MAPA - REAGUJEMY przeciwko przemocy” www.mapa-reagujemy.slask.pl . Mapa zawiera informacje na temat miejsc, w których udzielana jest pomoc osobom doświadczającym przemocy na terenie wszystkich gmin woj. śląskiego.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
Wstęp 

I. Dlaczego przemoc wobec kobiet?
II. Wprowadzenie i podstawy teoretyczne
Metodologia i przebieg monitoringu 
Czym jest przemoc? 
Podstawy prawne
III. Część główna raportu
Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Działania skierowane do kobiet 
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Konsultacje społeczne i z organizacjami
Świadczona pomoc 
Darmowe poradnictwo prawne 
Zespoły interdyscyplinarne 
Procedura „Niebieskiej Karty” 
Informowanie o świadczonej pomocy 
IV. „MAPA REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej” 
V. Podsumowanie 
VI. Wykaz skrótów, pojęć i aktów prawnych 
VII. Informacje na temat organizacji