Bibliografia

Celem raportu wydanego przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet - NEWW, jest pokazanie jak wygląda sytuacja kobiet w Gdańsku i w jakim kierunku powinny pójść zmiany w działaniach władz samorządowych aby zapewnić w mieście równość kobiet i mężczyzn. Raport wskazuje w jaki sposób władze mogą uwzględniać kwestie równości w planowaniu infrastruktury, a także we wszystkich innych działaniach włącznie z pomocą spoleczną, edukacją czy opieką społeczną.

 

SPIS TREŚCI
1. Demografia
1.1. Informacje ogólne
1.2. Struktura wiekowa ludności
1.3. Ruch naturalny ludności
1.4. Płodność kobiet
1.5. Migracje
1.6. Stopień sprawności
1.7. Różnorodność kulturowa Gdańska

2. Edukacja
2.1. Kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym
2.2. Poziom wykształcenia
2.3. Preferencje edukacyjne kobiet i mężczyzn
2.4. Kariera akademicka
2.5. Oferta edukacyjna dla kobiet powyżej 50 roku życia
2.6. Żłobki i przedszkola
2.7. Rekomendacje

3. Rynek pracy
3.1. Struktura zatrudnienia
3.2. Bezrobocie
3.3. Inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy
3.4. Rekomendacje

4. Pomoc społeczna
4.1. Rekomendacje

5. Zdrowie
5.1. Ciąża i macierzyństwo
5.2. Programy profilaktyczne Miasta Gdańsk
5.3. Choroby nowotworowe
5.4. Rekomendacje

6. Przemoc wobec kobiet
6.1. Rekomendacje

7. Partycypacja kobiet
7.1. Działalność polityczna
7.2. Działalność społeczna
7.3. Wybrane gdańskie organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet
7.4. Konkursy ofert
7.5. Inicjatywy profesjonalizacji NGO
7.6. Rekomendacje

8. Perspektywa płci w inicjatywach instytucji miejskich
8.1. Miejska instytucja kultury Gdańsk 2016

9. Przestrzeń miejska
9.1. Instytucje publiczne
9.2. Usługi
9.3. Bariery architektoniczne
9.4. Transport publiczny
9.5. Rekomendacje

10. Bibliografia

11. Autorki