Bibliografia
Okładla dla

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Kampania Przeciw Homofobii

Rok2009
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-924950-6-2
Link do raportu

Niniejsza publikacja jest częścią projektu Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce. Projekt ten jest trzyletnim kompleksowym zadaniem realizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii, dofinansowanym ze środków Open Society Institute. Powstał z myślą o stworzeniu efektywnych narzędzi monitorowania sytuacji osób zagrożonych nierównym traktowaniem z powodu ich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jednym z ważniejszych działań realizowanych w ramach projektu jest także udzielanie konkretnego wsparcia prawnego ofiarom dyskryminacji i homofobii. Najważniejszym założeniem projektu Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce są długofalowe działania prawne i lobbingowe mające doprowadzić do rozwiązania konkretnych problemów dotykających tę społeczność.
(z informacji o Projekcie)


SPIS TREŚCI
O projekcie

Wprowadzenie do raportu
Robert Biedroń

Chronologia homofobiczych wydarzeń w roku 2008
Greg Czarnecki

Hate speech po polsku
dr Sergiusz Kowalski

Czytanie nieheteroseksualne.
Raport o gejach i lesbijkach w polskiej prasie w roku 2008
Michał Minałto

Podsumowanie działań prawników KPH w ramach projektu
Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce w roku 2008

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Opinia w sprawie projektu zmian kodeksu karnego
prof. dr hab. Eleonora Zielińska

Rekomendacje