Bibliografia
Okładla dla

Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich

Kampania Przeciw Homofobii

Rok2010
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN 978-83-930480-4-5
Link do raportu

Celem tej publikacji jest przedstawienie sytuacji dotyczącej opisywania homoseksualności, biskesualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich. Z doświadczenia organizacji pozarządowych wynika, że podręczniki te przedstawiają wiele kłamliwych i stereotypowych informacji niezgodnych z obecnie obowiązującą wiedzą na temat opisywanego zagadnienia.
Wiedza przekazywana studentom na temat homoseksualności, biseksualności i transpłciowości jest często zniekształcona. Idealna sytuacja miałaby miejsce, gdyby publikowane treści były zgodne z obowiązującym kanonem naukowym. Historia pokazała jednak, iż rzekomi naukowcy publikują i zdobywają sławę w jednych kręgach, podczas gdy w innych stracili autorytet i tytuły naukowe. Do wybieranej literatury należy podchodzić z dużą ostrożnością. Raport ten pokazuje różne metody opisywania homoseksualności, biseksualności i transpłciowości w ostatnim pięćdziesięcioleciu – pomimo zmian naukowych, historycznych i kulturowych wiele autorytetów wciąż z uporem korzysta ze zdezaktualizowanych twierdzeń i opinii, podważając treść badań naukowych. Dodatkowo wykonana w tym raporcie analiza uczula na stronniczość autorów, ich sugestie i metody manipulacji czytelnikiem niezależnie od jego orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Uwrażliwienie na tę tematykę ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak krzywdzące mogą być konsekwencje korzystania i rekomendowania nierzetelnych podręczników nie tylko dla studentów i studentek, ale również dla całego systemu edukacji i społeczeństwa.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Obraz homoseksualności, biseksualności i transpłciowości w powszechnie dostępnych podręcznikach akademickich dla studentów psychologii, pedagogiki i resocjalizacji
Karolina Franke

Analiza merytoryczna wybranych pozycji piśmiennictwa poświęconego problematyce homoseksualności, wydanego w języku polskim w latach 1970-2008
dr Katarzyna Bojarska

Tematyka transpłciowości w wybranych publikacjach oraz jej usytuowanie we współczesnych dyskursach akademickich
Wiktor Dynarski