Bibliografia
Okładla dla

Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2000

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Rok2001
Okres2000
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , wiek
Link do raportu

Celem raportu było zebranie informacji na temat dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych w Polsce. Stworzona dla tego celu ankieta badawcza zawierała pytania dotyczące przemocy fizycznej i psychicznej; dyskryminacji w miejscu pracy; w usługach publicznych oraz w kościele. Zebrane informacje zostaną przedstawione polskiej opinii publicznej, polskim władzom oraz Komisji Europejskiej w Brukseli. Liczymy, że opinia publiczna pozna stopień dyskryminacji mniejszości seksualnych w Polsce a rekomendacje dotyczace przestrzegania praw lesbijek i gejów znajdą się w raporcie przedakcesyjnym Komisji Europejskiej dla Rzadu RP. Znając bowiem skale dyskryminacji możemy domagać sie podjęcia konkretnych działań w celu jej przeciwdziałania.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE
1.1. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
1.2. Cele opracowania Raportu
1.3. Raport o Dyskryminacji z 1994 roku
1.4. Badania socjologiczne dotyczace osób homoseksualnych w Polsce

2. METODOLOGIA
2.1. Metody i opis prowadzenia bada

3. RAPORT O DYSKRYMINACJI
3.1. Statystyka płynąca z ankiet
3.2. Przemoc fizyczna
3.3. Przemoc psychiczna
3.4. Unikanie zachowań mogących wywołać dyskryminację
3.5. Dyskryminacja w pracy
3.6. Dyskryminacja w sferze usług
A. Zakwaterowanie
B. Sluzba zdrowia
C. Dyskryminacja w służbach publicznych
3.7. Dyskryminacja w Kościele
3.8. Dyskryminacja w prawie
3.9. Dyskryminacja w życiu publicznym i politycznym

4. WNIOSKI KONCOWE; REKOMENDACJE

5. DODATEK
5.1. Wzór ankiety badawczej