Bibliografia
Okładla dla

Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2002

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Rok2003
Okres2002
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , pozostawanie w związku , wiek , wykształcenie
Link do raportu

Niniejszy Raport jest elementem opracowania przygotowywanego przez European Region of International Lesbian and Gay Association (ILGAEurope) na temat sytuacji osób homo- i biseksualnych w miejscu pracy w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. Celem Raportu jest przedstawienie sytuacji osób o orientacji homoseksualnej, biseksualnej i transseksualnej w Polsce w różnych dziedzinach życia. Wnioski z Raportu wykorzystane zostaną w działaniach na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce.
(fragment)


SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
1.1. Organizacje opracowujące raport
1.2. Cel opracowania raportu
1.3. Badania socjologiczne dotyczące lesbijek i gejów
2. Metodologia
2.1. Metody i opis prowadzenia badań
3. Raport o dyskryminacji
3.1. Statystyka płynąca z ankiet
3.2. Przemoc fizyczna
3.3. Przemoc psychiczna
3.4. Policja
3.6. Dyskryminacja w miejscu pracy
3.7. Dyskriminacja w sferze usług (usługi publiczne, służba zdrowia)
A. Zakwaterowanie
B. Służba zdrowia
C. Dyskryminacja w innych służbach publicznych
3.8. Dyskryminacja w kościele
3.9. Związki partnerskie
4. Dyskryminacja w życiu publicznym i społecznym
4.1. Kościół
4 . 2 . Media
4.3. Polityka
5. Problematyka orientacji seksualnych w przepisach prawa
6. Rekomendacje
7. Summary in English
8. Ankieta