Bibliografia
Okładla dla

Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2001

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Rok2002
Okres2001
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN83-912003-9-6
Link do raportu

CEL BADANIA: przedstawienie sytuacji ośób o orientacji homoseksulanej, biseksualnej i transeksualnej w Polsce w różnych dziedzinach życia; w tym również w miejscu pracy gdzie w badaniu skupiono się na rekrutacji, awansie oraz udogodnieniach socjalnych dla pracownikow i pracowniczek.

 

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadznie
  1.1 Organizacje opracowujące raport
  1.2 Cel opracowania raportu
  1.3 Badania socjologiczne dotyczące lesbijek i gejów

 2. Metody i opis prowadzenia badań

 3. Raport o dyskryminacji
  3.1 Statystyka płynąca z ankiet
  3.2 Przemoc fizyczna
  3.3 Przemoc psychiczna
  3.4 Policja
  3.5 Unikanie zachowań mogących wywołać dyskryminację
  3.6 Dyskryminacja w miejscu pracy
  3.7 Dyskryminacja w sferze usług (usługi publiczne, służba zdrowia etc.)
  A. Zakwaterowanie
  B. Służba zdrowia
  C. Dyskryminacja w innych służbach publicznych
  3.8 Dyskryminacja w kościele

 4. Charakterystyka dyskryminacji w prawie RP
  4.1 Sądownictwo

 5. Dyskryminacja w życiu publicznym i społecznym
  5.1 Kościół
  5.2 Media
  5.3 Życie publiczne
  5.4 Polityka

 6. Rekomendacje