Bibliografia
Okładla dla

Raport ECRI dotyczący Polski (czwarty cykl monitoringu)

Rada Europy,

Rok2010
Okres2005-2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring


Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) została utworzona przez Rade Europy. Jest to niezależna instytucja monitoringu w dziedzinie praw człowieka wyspecjalizowana w kwestiach związanych z rasizmem i nietolerancją. Składa się z niezależnych i bezstronnych członków, powoływanych na podstawie ich moralnego autorytetu oraz uznanych kompetencji w dziedzinie rasizmu,ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji.
W ramach swojej działalności statutowej ECRI prowadzi monitoring poszczególnych krajów, którego celem jest analizowanie sytuacji pod względem rasizmu i nietolerancji w każdym z krajów członkowskich Rady Europy i przedstawianie sugestii oraz propozycji mających na celu rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
WSTĘP
STRESZCZENIE
USTALENIA I ZALECENIA

I. ISTNIENIE I IMPLEMENTACJA PRZEPISÓW PRAWA
MIĘDZYNARODOWE INSTRUMENTY PRAWNE
KONSTYTUCJA I INNE PODSTAWOWE PRZEPISY
PRAWO KARNE
PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE
ORGANY ANTYDYSKRYMINACYJNE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I ORGANÓW ŚCIGANIA

II. DYSKRYMINACJA W RÓŻNYCH SFERACH
EDUKACJA
ZATRUDNIENIE
MIESZKALNICTWO
ZDROWIE
DOSTĘP DO USŁUG I DÓBR

III. NASTRÓJ OPINII, DEBATA PUBLICZNA I OPINIOTWÓRCY
NASTRÓJ OPINII
DEBATA POLITYCZNA
MEDIA, W TYM INTERNET, I PUBLIKACJE
OPINIOTWÓRCY
SPORT

IV. PRZEMOC O MOTYWACJI RASISTOWSKIEJ

V. GRUPY NARAŻONE
MNIEJSZOŚCI HISTORYCZNE OGÓLNIE
ŻYDZI
ROMOWIE
CUDZOZIEMCY
- NEGATYWNE REAKCJE NA USTANAWIANIE OŚRODKÓW RECEPCYJNYCH
- INTEGRACJA
- PROCEDURY ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE STATUSU, POZWOLENIA NA POBYT I PRACĘ
- OŚRODKI RECEPCYJNE O OŚRODKI STRZEŻONE
- CUDZOZIEMCY NIELEGALNIE PRZEBYWAJĄCY W POLSCE
- ZATRZYMANIE NIELEGALNYCH IMIGRANTÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AZYL

VI. POSTĘPOWANIE ORGANÓW ŚCIGANIA

VII. MONITOROWANIE RASIZMU I DYSKRYMINACJI RASOWEJ

VIII. EDUKACJA I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI


TYMCZASOWE ZALECENIA PO MONITORINGU
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIK: PUNKT WIDZENIA RZĄDU